Barnfysiologi

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 16:00

Rondvägen 10

Plan 0

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig som behöver undersöka funktionen i något organ. Det kan gälla lungorna, hjärtat, hjärnan, urinvägar och mag-tarmkanal.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. 

Är du över 16 år hänvisar vi dig till vår mottagning för vuxna på Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus eller Östra sjukhuset.

Vid ditt besök hos oss

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl dig i expeditionen. Titta i taket efter skylten "Anmäl er här".
  • I din kallelse finns information om eventuella förberedelser som behövs. 

Vi som arbetar här

På vår mottagningen finns olika yrkeskategorier som till exempel barnskötare och biomedicinsk analytiker.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ulrika Karlsson, verksamhetsassistent
Telefon: 0724-53 47 64
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Pia Orvestad, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 46 41
E-post: E-postadress

Maria Wikström, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 52 15 
E-post: E-postadress