Barnröntgen

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Bokning till MR-kamera.
Telefon: 031-343 56 18.
Telefontid: Mån-fre: kl. 9:00-11:00, 13:00-15:00.

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 09:00 - 11:00
mån - fre 13:00 - 15:00

Rondvägen 10

Plan 1

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi hjälper dig som behöver göra röntgenundersökning av skelett, lungor eller mag- och tarmkanalen.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. 

Vid ditt besök hos oss

Vi utför röntgenundersökning, ultraljud, datortomografi och magnetkameraundersökning av olika delar av kroppen. 

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl dig i receptionen

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska och röntgensjuksköterska.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ulrika Karlsson, verksamhetsassistent
Telefon: 0724-53 47 64
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Pia Orvestad, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 46 41
E-post: E-postadress

Maria Wikström, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 52 15
E-post: E-postadress