Operation 1 barn

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Rondvägen 10

Plan 6

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi hjälper barn som behöver anestesi-, uppvaknings- eller operationsvård. De flesta barn som opereras av specialister inom hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset opereras här

Din vistelse hos oss

Du som patient och närstående får tillfälle att träffa narkosläkare före sövning. Detta sker vanligen med ett besök på operationsavdelningen dagen före om det är möjligt. 

I de flesta fall påbörjas narkosen i ett förberedelserum med närstående närvarande. Operationen sker i en operationssal och uppvakningstiden tillbringar du i avdelningens uppvakningsrum. De flesta barn och ungdomar som opererats sover fortfarande när de kommer till uppvakningsrummet. Vi kontaktar dig som närstående så fort som möjligt så att du kan vara med vid uppvaknandet. 

Checklista inför ditt besök:

  • Det är viktigt följa de instruktioner du fått om att inte äta och dricka före sövning, annars kan operationen fördröjas eller till och med skjutas upp.
  • Man får gärna ta med napp, nalle eller andra tröstföremål i sängen.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, anestesiläkare och kirurg. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ulrika Karlsson, verksamhetsassistent
Telefon: 0724-53 47 64
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Rickard Oscarsson, vårdenhetschef
Telefon: 031- 343 68 02
E-post: E-postadress

Angela Hanson, medicinskt ansvarig