Avdelning 321 - 322 Barncancercentrum

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
Alla dagar dygnet runt mån - sön dygnet runt

Rondvägen 10

Plan 2 öppenvård, Plan 3 slutenvård

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig under 18 år med tumörsjukdom, leukemi, hjärntumör eller övriga barntumörer. Vi behandlar också barn med speciella blod- och immunbristsjukdomar. 

Din vistelse hos oss

Avdelningen består av öppenvårdsavdelning (321) och slutenvårdsavdelning (322).

När ett barn insjuknar är det något som drabbar hela familjen. Vi tycker att det är viktigt att bereda plats för närstående framförallt under den första tiden på avdelningen.

När du kommer för planerade behandlingar och mer än en närstående vill följa med, ber vi er kontakta Barncancercentrum innan. Vi får då tillsammans planera övernattningsmöjligheter. Vid längre vistelse finns möjlighet att ansöka om att bo på Ronald Mc Donalds Hus.

För dig som närstående och besökare:

På Barncancercentrum har vi inga fasta besökstider. Släkt, vänner och kompisar är viktiga stödpersoner och är välkomna, men inte alla på en gång. Den som kommer på besök bör inte vara infekterad.

På Barncancercentrum bedrivs ett stort antal forskningsstudier i olika faser. Forskningen inriktas på behandling av leukemi, lymfom, solida tumörer och hjärntumörer. Vi samarbetar och genomför nationella/internationella studier i linje med gällande lagar och riktlinjer. Vi är ITCC ackrediterade vilket innebär att vi utför fas I-IV studier.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsköterska, barnsjuksköterska, sjuksköterska, konsultsjuksköterska, läkare, sjukgymnast, lekterapeut, syskonstödjare, medicinsk sekreterare, lärare, dietist, kurator, barnpsykolog, präst och diakon. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Kristina Isaksson, vårdenhetschef
Telefon: 0705-685514
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Kristina Isaksson, vårdenhetschef
Telefon: 0705-685514
E-post: 

Karin Mellgren, sektionschef
Telefon: 031 - 343 66 55
E-post: E-postadress