Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Reproduktionsmedicinska laboratoriet

På Reproduktionsmedicinska laboratoriet utförs spermaanalyser, in vitro fertilisering (provrörsbefruktning), preimplantatorisk genetisk diagnostik, fertilitetsbevarande åtgärder och behandlingar med donerade gameter (ägg och spermier). Laboratoriet, såväl som hela Reproduktionsmedicin, är en godkänd vävnadsinrättning, och certifierad enligt ISO 9001-2015. 

Spermaanalys – fertilitetsutredning
Vid en infertilitetsutredning analyseras ett spermaprov med avseende på spermiekoncentration och rörlighet.

Spermaanalys - behandling
I samband med ägguttag analyseras och prepareras ett spermaprov. Genom preparationen skiljer man ut de bästa spermierna som sedan används vid behandlingen. Utifrån resultatet av analys och preparation tas beslut om vilken befruktningsmetod som ska användas (standard IVF eller ICSI).

Frysförvaring av spermier
I vissa fall som t.ex. inför cellgifts- eller strålbehandling kan spermier frysförvaras för senare användning. Det är också möjligt att frysa spermier uttagna kirurgiskt från bitestiklar eller testiklar.

Frysförvaring av ägg
I vissa fall som t.ex. inför cellgifts- eller strålbehandling eller andra medicinska skäl kan obefruktade ägg frysförvaras för senare användning.

In vitro fertilisering (IVF) ägguttag
Efter hormonbehandling och när äggblåsorna bedöms vara tillräckligt stora sugs äggen ut ur äggstockarna. En speciell nål som styrs med ultraljudsteknik används. Äggen samlas upp av embryologen och läggs i en steril odlingsskål för att sedan förvaras i speciella värmeskåp med väldefinierade förhållanden avseende pH och temperatur.

In vitro fertilisering (IVF) - befruktning
Befruktning av äggen kan ske genom s.k. standard-IVF, vilket innebär att ägg och spermier läggs tillsammans i en skål. Vid nedsatt spermiekvalitet utförs befruktningen istället med mikroinjektion (ICSI) vilket innebär att en spermie injiceras in i ägget. Efter befruktning ”odlas” äggen vidare i värmeskåp.

Dagen efter ägguttaget kontrollerar embryologen om äggen blivit befruktade. Vid en normal befruktning ser man att två så kallade förkärnor bildats i ägget. Den ena kärnan innehåller det genetiska anlaget från kvinnan och den andra det genetiska anlaget från mannen. Om ägget är obefruktat ser man inga kärnor. Senare samma dag smälter förkärnorna samman och första celldelningen sker. Under dagarna som följer fortsätter embryot att utvecklas och dela sig vidare.

Två dagar efter ägguttaget har embryot oftast delat sig till mellan fyra och sex celler och på tredje dagen sex till tio celler. Fem till sex dagar efter befruktningen bildas en s.k. blastocyst som består av cirka 150 celler.

Embryots kvalitet bedöms efter speciella kriterier (huvudsakligen antalet celler). Efter 2 – 5 dygn i värmeskåpet placeras det embryo som utvecklats bäst i livmodern (embryotransfer).

Frysförvaring av embryon
När fler embryon av god kvalitet utvecklas kan dessa embryon frysas in och användas vid senare behandling.

Metoden som används vid nedfrysning av embryon i blastocyststadiet (dag 5-6 efter befruktning) kallas för vitrifiering och innebär att embryona genomgår en ultrasnabb nedkylning. Denna metod används också vid nedfrysning av obefruktade ägg.

Enligt svensk lag får embryon frysförvaras i högst 10 år från den dag de fryses ned. För nedfrysta obefruktade ägg och spermier finns ingen motsvarande tidsbegränsning.

Donerade ägg och spermier
Inom Reproduktionsmedicinska enheten utförs även behandling (insemination eller IVF) med ägg och spermier från donatorer.

Vid donation av ägg kan donatorns ägg antingen befruktas direkt ("färsk" behandling) eller frysas ned för senare användning. 

Donerade spermier förvaras nedfrysta, och tinas upp när en mottagare ska genomgå sin behandling.

Varje donator får maximalt ge upphov till sex barn, samt eventuella syskon.


Senast uppdaterad: 2018-04-22 20:13