Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

Fertilitetsbevarande åtgärder

Kvinna/person med livmoder och äggstockar

Förutsättningar

 • Inför cancerbehandling (operation, cytostatika, strålning)
 • Mycket svår endometrios (med bilaterala endometriom och/eller kraftigt adherensstatus)
 • Kvinnor med risk att drabbas av för tidig äggstockssvikt, exempelvis kvinnor med Turners syndrom (mosaicism) eller kvinnor med sjukdomar vars behandling kan förorsaka nedsatt fertilitet (t.ex. Borderlinetumör i äggstock, SLE, Wegners granulomatos och reumatoid artrit)
 • Kvinnor som tidigare har behandlats med cytostatika eller strålning mot lilla bäckenet och löper risk för för tidig äggstockssvikt
 • Transsexuella vid könsbyte

Begränsningar

Beslut om oocytvitrifiering (äggfrysning) av medicinska skäl skall fattas mot bakgrund av patientens ålder och äggstocksreserv samt aktuell sjukdom. Det finns ett stort antal medicinska begränsningar, framför allt vid nyupptäckt elakartad sjukdom. Det är framför allt tidsaspekten men även patientens allmäntillstånd som gör att man inte alltid kan genomföra fertilitetsbevarande åtgärder.

Åtgärder kan inte alltid erbjudas av resursskäl. Detta på grund av att behandlingarna medför stora kostnader och också undanträngningseffekter då de utförs akut. Åldern påverkar möjligheten att kunna uppnå graviditet efter avslutad cancerbehandling och därför tillämpas samma åldersgräns som för assisterad befruktning i övrigt. Kvinnor som har gemensamt barn med sin partner och genomgår ägg- eller embryofrysning som fertilitetsbevarande åtgärd får av rättviseskäl betala kostnaderna för fryscykler när det bevarade materialet skall användas, på samma sätt som andra patienter som har gemensamt barn.

Följande patienter kan inte erbjudas fertilitetsbevarande åtgärder

 • Kvinnor där det föreligger en mycket låg risk för infertilitet efter behandlingen
 • Kvinnor över 40 års ålder för frysning av ägg- eller embryon
 • Kvinnor över 32 års ålder för frysning av äggstocksvävnad 
 • Kvinnor som har tre eller flera barn (>2)

Gränsdragningen mellan medicinsk och icke-medicinsk (s.k. social indikation) kan ibland vara svår. Kvinnor som väljer att frysa ägg av s.k. sociala skäl bekostar behandling och läkemedelskostnader själva, dvs. läkemedel är vid denna indikation inte förmånsberättigade.

I denna grupp finns också kvinnor med måttliga medicinska skäl, exempelvis:

 • Kvinnor med lindrigare former av endometrios
 • Kvinnor som genomgått flera operationer av cystor på ena äggstocken, men har en frisk kvarvarande äggstock
 • Kvinnor som genomgått ensidigt borttagande av äggstock med en frisk kvarvarande äggstock
 • Kvinnor med annan sjukdom, som inte innebär påverkan på äggstocksfunktionen, men som av sociala skäl (t.ex. ingen partner) väljer att skjuta upp barnafödande

Behandling inför frysning av obefruktade ägg (oocyter), embryon (befruktade ägg) eller frysning av äggstocksvävnad

 1. Samtal med patienten och ev. partner eller annan anhörig på Reproduktionsmedicin där man diskuterar vilka metoder som kan användas för just denna patient och vad patientens önskemål är.  Bedömning av lämplig reproduktionsfrämjande åtgärd i det individuella fallet.
 2. Noggrann genomgång av sjukhistorien samt genomförda utredningar och ev. behandlingar.
  • Kontroll av allmäntillstånd samt gynekologisk undersökning och vaginalt ultraljud.
  • Ev. kompletterande utredningar och alltid blodprover för infektionsscreening.
  • Om embryofrysning planeras skall båda i paret närvara vid nybesöket.
  • Spermaprov för partner i lämpliga fall, beslut om planerad IVF eller ICSI.

Fertilitetsbevarande åtgärd man/person med spermier


Senast uppdaterad: 2019-10-11 13:20