Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

Könsdysfori

Könsdysfori, som tidigare benämnts som transsexualism, brukar beskrivas som ett tillstånd med en stark och bestående identifikation med ett annat kön än det du tillskrevs vid födseln. Kroppen känns fel och det kan finnas en önskan om korrigera kroppen så att den stämmer med den inre upplevelsen. På Lundströms-mottagningen i Alingsås finns ett utredningsteam med uppdrag från landstinget att bedriva utredningar av patienter med könsidentitetsproblematik. För att få komma dit krävs remiss. Förmågan att kunna få barn är en viktig aspekt av människors livskvalitet, varför åtgärder för bevarande av reproduktionsförmågan bör betraktas som en del av behandlingen och inte som en fristående insats. På Reproduktionsmedicin kan sedan lagändring 2013 under vissa förutsättningar reproduktionsförmågan bevaras genom tillvaratagande av ägg och spermier som en fertilitetsbevarande åtgärd innan behandlingsstart med könsbekräftande hormoner och/eller borttagande av äggstockar/testiklar. Att få diagnosen könsdysfori är avgörande för om du som patient ska kunna få behandling och vård hos oss på Reproduktionsmedicin. Utredningen på Lundströmsmottagningen eller motsvarande enhet i landet tar ungefär ett år och utförs av psykiatriker, psykolog och socionom. Därefter skrivs, om du så önskar, en remiss för behandling på Reproduktionsmedicin. Vår mottagning har inte hand om den könsbekräftande hormonbehandlingen, utan handlägger endast den fertilitetsbevarande åtgärden. Vid könskorrigering från tilldelat till upplevt kön önskar de flesta patienter genomgå hormonell behandling och ibland operationer av könsorganen i försök att uppnå kroppsliga resultat som överensstämmer med det upplevda könet. Detta innebär i vissa fall borttagande av testiklar eller äggstockar. Många patienter väljer idag endast behandling med hormoner och avstår från kirurgiska ingrepp i könsorganen. Även dessa patienter erbjuds fertilitetsbevarande åtgärder, då det är oklart om långvarig könsbekräftande hormonell behandling nedsätter den fertila förmågan. Fertilitetsbevarande åtgärder erbjuds även de patienter som upplever sig som vare sig som man eller kvinna, men önskar hormonell behandling som avviker från det medfödda könet. Dina nedfrusna gameter endast kan användas enligt det regelverk som kommer att råda när assisterad befruktning senare längre fram i livet är aktuell. Här nedan nämns begreppen transkvinna och transman. En transkvinna har tilldelats manligt kön vid födelsen och korrigerat till kvinnligt kön. En transman har tilldelats kvinnligt kön vid födelsen och korrigerat till manligt kön.

Transkvinnor
Du erbjuds infrysning av spermier (<56 år). Åldersregler gäller som vid fertilitetsbevarande åtgärd av annan orsak. Om du redan påbörjat hormonell behandling får denna avbrytas och spermaprov lämnas tidigast efter 2-3 månader. Om inga spermier hittas, lämnas nytt spermaprov vid ytterligare några tillfällen upp till 6 månader. Regelbundna utlösningar förbättrar spermakvalitet. Vid kvarstående avsaknad av spermier efter 6 månader kommer du att utredas vidare, eventuellt med kirurgiskt uthämtande av spermier från testiklarna. 

Transmän
Du erbjuds infrysning av ägg (oocyter) efter hormonell stimulationsbehandling innan start av planerad könsbekräftande hormonell behandling. Övre åldersgräns 40 år gäller som vid fertilitetsbevarande åtgärd av annan orsak. Efter överenskommelse med Lundströmsmottagningen och barnendokrinologen görs denna behandling tidigast vid fyllda 15 år.

Om du lever med biologiskt född man och i övrigt uppfyller villkor för assisterad befruktning, kan även embryon frysas. Embryona är då era gemensamma och får endast användas av er gemensamt. Samma regler för frysförvaringstid av embryon gäller som för andra par.

Om du är transman och har kvarvarande förmåga att få barn, men tar könsbekräftande hormonell behandling, kan du vid barnönskemål avsluta denna behandling och därefter genomgå stimulering och ägg- eller embryofrysning.

Om du är transman med kvarstående förmåga att få barn, så kan du också genomgå behandling med insemination eller IVF som ensamstående, och detta även efter byte av juridiskt kön.

Behandlingen som görs på Reproduktionsmedicin beskrivs mer i detalj under rubriken Fertilitetsbevarande åtgärder


Senast uppdaterad: 2019-10-08 15:26