Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

IVF (provrörsbefruktning)

Provrörsbefruktning, som också kallas in vitro fertilisering eller IVF, är en typ av assisterad befruktning vid ofrivillig barnlöshet. Kvinnan får hormoner som stimulerar äggstockarna till utveckling av flera ägg. Äggen uthämtas sedan från äggstockarna. Mannen får lämna spermier som sammanförs med äggen utanför kroppen. Befruktat ägg (embryo) kan sedan införas i livmodern och ge upphov till barn.

Inför det första besöket på sjukhuset är det viktigt att ni tillsammans har läst igenom och förstått vad behandlingen innebär (se nedan). Förbered gärna frågor och funderingar.

Allmänna förutsättningar

 1. Förutsättningar för IVF-behandling/insemination är att ett par inte har något gemensamt barn, det vill säga att båda i paret är föräldrar i juridisk mening.
 2. För ensamstående är förutsättningen för IVF-behandling/insemination inget tidigare barn.
 3. För par gäller fast stabil relation som varat minst två år, man skall vara sammanboende och skrivna på gemensam adress.
 4. Åldersgräns för behandlad kvinna <40 år, för partner <56 år vid behandlingsstart.
 5. Frysåterförande kan dock göras efter 40 respektive 56 års ålder. 
 6. Body Mass index (BMI) >18,5<34,9 kg/mhos behandlade kvinnan.
 7. Behandling utförs inte hos par där det förekommer missbruk, kriminalitet, allvarliga sjukdomar, psykiska eller sociala problem, som gör det svårt för paret/den ensamstående att ta hand om ett barn. I vissa fall kommer en kompletterande utredning att utföras inför ställningstagande till om behandling kan erbjudas.
 8. På Sahlgrenska sjukhuset erbjuds landstingsfinansierat högst tre IVF-behandlingar inom Västra Götalandsregionen.
 9. En IVF-behandling definieras såsom hormonstimulering, ägguttag och eventuella återförande av befruktat ägg (embryo/blastocyst).
 10. I Sverige tillämpas ett-embryo återföring i flertalet fall och alltid då blastocyst återförs (färsk eller tinad). Undantagsvis kan två embryon (dag 2) återföras.
 11. Återförande av eventuella frysförvarade embryon ingår i den behandling där ägguttag gjordes och räknas inte som separat behandling.
 12. Frysta embryon kan enligt lag förvaras i upp till 10 år efter nedfrysningen. Dispens från Socialstyrelsen för förlängd frystid kan sökas vid behov. Om någon i paret eller den ensamstående kvinnan avlider eller paret skiljer sig skall embryona dock förstöras.
 13. Om paret/den ensamstående kvinnan får barn genom behandlingen kan inte fler landstingsfinansierade behandlingar erbjudas. Finns frysta embryon kvar kan dessa dock återföras till självkostnadspris för syskonbehandling.

Inför IVF-behandling

Ungefär en månad innan första besöket får ni en kallelse med posten. Brevet innehåller viktig information och blanketter som ni ska fylla i och ha med er till oss.

Första besöket, s.k. nybesök, är till för att förbereda er inför den kommande IVF-behandlingen. Ni kommer att träffa en läkare och därefter en barnmorska. Besöket tar i sin helhet cirka två timmar.

Läkaren går igenom den utredning som gjorts inför besöket och fattar beslut om den fortsatta behandlingen. Läkaren utför också en gynekologisk undersökning och vaginalt ultraljud. Ibland behövs ytterligare blodprovstagning innan behandlingen bestäms. Ni har givetvis möjlighet att ställa alla era frågor till läkaren.

Efter läkarbesöket kommer ni att träffa en barnmorska som tillsammans med er bokar och planerar behandlingen efter de ordinationer som läkaren gjort. 

Efter första besöket på sjukhuset får man ibland vänta en till tre månader innan behandlingen kan starta. Av medicinska skäl måste också behandlingen startas vid rätt tidpunkt i din menstruationscykel.

Ni kan räkna med cirka 5-6 besök hos oss för första behandlingen, men antalet kan variera.  Ni är naturligtvis båda välkomna att vara med vid alla besök!

Numera är återförande av ett embryo standard i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar. Detta har lett till att antalet tvillinggraviditeter minskat och därmed också de komplikationer som kan uppstå vid dessa graviditeter. I vissa fall är det trots allt lämpligt med återförande av två embryon, men detta diskuterar då läkaren med er inför behandlingen.

Har ni som par eller enskilt behov av stöd/samtal under behandlingen finns möjlighet att få kontakt med vår psykolog.

Vanliga frågor om livsstil

Rökning
Du som kvinna skall inte röka under behandlingen. Rökning halverar chansen att få barn vid IVF. För män finns en del forskning som visar påverkan på spermaprovet.

Snusning
Görs nästan bara i Sverige, därför finns inte så mycket forskning. Dock inte troligt att nikotin taget som snus skulle ha mindre påverkan än rökning.

Alkohol
Under stimulering kan måttligt intag accepteras. Efter återförande av embryo ska kvinnan inte dricka någon alkohol.

Kaffe/te
Kan drickas i måttlig mängd. Behandling görs dock upp till BMI 34,9 kg/m2 . Det är angeläget att äta en varierad kost och undvika att öka i vikt om du är överviktig. Du bör dock undvika att hårdbanta under behandlingen, det kan ge sämre resultat då kroppen ställer in sig på svält.

Samliv 
Oskyddade samlag dagarna kring ägguttaget kan i vissa fall ge risk för flerbörd, genom att några av äggen kan finnas kvar inne i buken och bli befruktade. Detta gäller framför allt om du har många äggblåsor. För att minska risken för infektion avråds du från att ha samlag under två dagar efter återföringen.

Träning
Det är bra att träna under utredning och behandling. Överdrivet hård träning kan dock påverka kroppen och försämra chansen till spontan graviditet. Under stimuleringen kan du oftast träna på vanligt sätt. Undvik dock extremt hård träning framför allt i anslutning till ägguttag, då äggstockarna är förstorade och svullna. Lyssna på kroppen.

Resor
När du håller på med hormonstimuleringen är det av medicinska skäl olämpligt att vara bortrest. Du riskerar att din behandling inte kan kontrolleras och bedömas på ett optimalt sätt. Du bör därför vid planering av arbets- och semesterresor ta hänsyn till när behandlingen kommer att genomföras. En preliminär vecka för ägguttag planeras vid nybesöket.

Andra läkemedel
Du som försöker bli gravid ska undvika värktabletter som Ipren, Voltaren eller andra antiinflammatoriska preparat.  Du kan också behöva ändra eventuell annan medicinering. Rådgör därför alltid med din läkare om du behöver ta smärtlindrande eller andra läkemedel.

Kosttillskott
Om du som kvinna inte redan äter folsyra (ett B-vitamin som rekommenderas till kvinnor som planerar graviditet) är det dags att börja med det då du får kallelsen. Du kan också, om du önskar, ta ett multivitaminpreparat, men det skall innehålla 400 µg folsyra. Du ska undvika överdosering av vitaminer och mineraler. Undvik också olika övriga hälsokostpreparat, då man inte kan veta exakt vad dessa innehåller.

Alternativ medicin
Det är inte vetenskapligt bevisat att t.ex. akupunktur, massage, yoga eller liknande förbättrar chansen till graviditet, men inte heller att det är skadligt.

Själva behandlingen

Man kan göra stimulering på två olika sätt som benämns Långt eller Kort protokoll. Läkaren beslutar vid nybesöket vilken stimulering som är bäst för dig.

IVF-behandlingen kan delas in i ett antal olika steg.

Långt protokoll

Steg ett: Nedreglering Då vi vill styra hormonnivåerna under behandlingen blockerar vi vissa av kvinnans egna hormoner. Anledningen till nedregleringen är framför allt att förhindra för tidig ägglossning. Detta görs oftast med ett annat hormon (GnRH-agonist) i form av nässpray, vilket gör att dina östrogennivåer sjunker. Vissa kvinnor får biverkningar i form av klimakterieliknande symtom som huvudvärk, torra slemhinnor, svettningar och humörsvängningar. Symtomen kan upplevas som obehagliga men är inte skadliga. Om du behöver ta värktabletter under denna period, använd tabletter som innehåller paracetamol, till exempel Panodil och Alvedon. Besvären brukar försvinna då du startar med hormonstimuleringen, som är nästa steg i behandlingen.

Första mensdagen i menstruationscykeln kallas "cykeldag 1". Läkare ordinerar, utifrån hur regelbunden din menstruationscykel är, på vilken cykeldag du skall starta med sprayen. Barnmorskan hjälper dig att räkna ut när du skall börja med sprayen. Nedregleringen tar minst två veckor, vissa kvinnor får spraya längre på grund av behandlings- eller planeringsmässiga skäl. Du sprayar under hela behandlingstiden, men under hormonstimuleringen med sänkt dos. Slutar du av misstag med sprayen kan din egen hormonproduktion starta och i värsta fall måste behandlingen brytas.

Har du börjat spraya på cykeldag 1, och ibland av andra skäl, kontrollerar vi med ett blodprov (östradiol; E2) att du är nedreglerad. Har du fått ordination att börja spraya längre fram i menscykeln (vanligtvis runt cykeldag 21) kommer du att få en blödning inom 14 dagar efter spraystart. Blödningen är ett gott tecken som betyder att du är nedreglerad. Kontakta oss om det inte kommer någon blödningen efter 14 dagar, eller om du upplever att blödningen är mycket annorlunda mot i vanliga fall. Det avgörs då om du kan avvakta några dagar eller om du skall ta ett blodprov. Ibland ber barnmorskan dig också ta ett graviditetstest. Om du är gravid slutar du spraya, är du inte gravid så fortsätter du med sprayen. Även om din nedreglering ibland tar längre tid än beräknat så påverkar inte detta ditt resultat av behandlingen.

Steg två: Hormonstimulering Syftet med hormonstimuleringen är att ett flertal äggblåsor i dina äggstockar nu skall utvecklas. Stimuleringen sker genom att du tar injektioner en gång per dag med ett hormon (FSH eller hMG). Du kommer bli instruerad av en barnmorska, som lär dig hur du injicerar. Din partner får gärna vara med vid detta tillfälle. Om du inte vill ta injektionerna själv så kanske din partner kan hjälpa dig. Hormoninjektionen bör göras tidig kväll dagligen.

Nu skall äggblåsorna börja växa. Detta kan du känna av genom att du blir lite svullen i magen, många kvinnor upplever att det känns som inför ägglossning bl.a. med rikligare flytningar. När äggblåsorna växer ökar östrogennivåerna i kroppen och detta kontrolleras med blodprov (östradiol; E2) vid ett eller flera tillfällen.  

Bor du i Göteborg har vi ”drop-in" mottagning för blodprov varje vardag mellan klockan 07.15 - 08.15. Bor du på annan ort tar du blodprov på närmaste vårdcentral, detta skickar du per post till oss enligt särskild instruktion. Du blir sedan uppringd av barnmorska om provsvar och fortsatt ordination av din behandling. Hormonstimuleringen tar olika lång tid för olika kvinnor, variationer på mellan 9-18 dagar förekommer. Oftast tar det 12-14 dagar.

Då hormonnivåerna stigit kontrollerar vi äggblåsornas storlek med ultraljud. Detta görs oftas dag 8-11. Om äggblåsorna är tillräckligt stora så är nästa steg att läkaren bestämmer datum för ägguttag. Ibland får du komma tillbaka på ytterligare ultraljud.

Kort protokoll

Steg ett saknas i detta protokoll

Steg två: Hormonstimulering Syftet med hormonstimuleringen är att ett flertal äggblåsor i dina äggstockar nu skall utvecklas. Stimuleringen sker genom att du tar injektioner en gång per dag med ett hormon (FSH eller hMG). Du kommer bli instruerad av en barnmorska, som lär dig hur du injicerar. Din partner får gärna vara med vid detta tillfälle. Om du inte vill ta injektionerna själv så kanske din partner kan hjälpa dig. Hormoninjektionen bör göras tidig kväll dagligen. Första mensdagen i menstruationscykeln kallas ”cykeldag 1”. Hormonstimuleringen påbörjas på cykeldag 2-3.

Den femte stimuleringsdagen påbörjas behandling med så kallad GnRH-antagonist som ska förhindra förtidig ägglossning. Detta tas också som en daglig injektion.

Du kommer att få en tid för ett första ultraljud på cykeldag 7-8. Då mäts och räknas antal äggblåsor. Det är så vi följer hur stimuleringen framskrider. Ganska ofta får du komma tillbaka på ytterligare ultraljud om äggblåsorna inte hunnit utvecklas färdigt vid första undersökningen. Stimuleringen tar ca 9-14 dagar.

Både långt och kort protokoll

Steg tre: Ägguttag (Äggaspiration) När läkaren bestämmer att det är dags för ägguttag träffar du en barnmorska som går igenom vilka förberedelser du skall göra. Den allra viktigaste förberedelsen är att du kommer ihåg att ta ägglossningsinjektionen på rätt klockslag vilket är 36 timmar innan planerat ägguttag! Detta läkemedel gör nämligen att äggen mognar och så småningom kommer att lossna. Vi tar ut äggen då de mognat men inte lossat, därför är det viktigt att du tar injektionen exakt i rätt tid.

Den dagen ni kommer för ägguttag tar en barnmorska emot dig och din partner. Du får en sängplats och får byta om till lämpliga kläder. En Venflonnål in i blodbanan sätts för att vi skall kunna ge dig läkemedel under operationen. Du får också förberedande medicinering. Många kvinnor är oroliga inför ägguttaget, men de flesta upplever det som mindre smärtsamt än de trott. Din partner får naturligtvis vara med.

För att det skall vara så bekvämt som möjligt får du smärtstillande läkemedel av barnmorskan och lokalbedövning i slidan av läkaren. Läkaren tar ut äggen på ett operationsrum med assistans av barnmorska och undersköterska. Det finns också alltid laboratoriepersonal inne i operationsrummet. Själva ägguttaget sker med hjälp av ultraljud. Läkaren för in en ultraljudsstav i slidan och en tunn nål som förs in via en nålguide nås äggblåsorna och äggvätska sugs ut och äggen följer då med ut till provrör.

Äggutaget tar mindre än en halvtimma. Laboratoriepersonal tar hand om äggen. På ägguttagningsdagen lämnar mannen också ett spermaprov och ni kan inte lämna avdelningen förrän laboratoriet godkänt provet. Alternativt tinas frysta spermier, antingen från partner eller donator.

Efter ägguttaget får du vila en stund och fika innan hemgång. Du får beräkna att vara på Reproduktionsmedicin hela förmiddagen den dagen äggen tas ut. Du får också information om vad som händer efter ägguttaget av barnmorska. På grund av de smärtstillande läkemedel som du fått kan du inte köra bil denna dag.

Det är vanligt med mindre blödning och lättare buksmärta efter ägguttag. Om du behöver smärtlindrande tabletter rekommenderar vi endast preparat med Paracetamol, t.ex Panodil eller Alvedon. Du kan ta upp till 4 gram/dygn vid behov. Undvik antiinflammatoriska värktabletter som till exempel Ipren och Voltaren, vilka kan störa implantationen av embryot i livmodern. Rådgör alltid med läkare om du måste ta smärtstillande tabletter.

Spermaprov dagen för ägguttag

Du får en tid för provinlämning av barnmorskan vid sista besöket innan ägguttag.

Det finns särskilda provtagningsrum för spermaprov på Reproduktionsmedicin. Ibland är det dock kö till dessa.  Om provtagningsrummen på plan 1 är upptagna finns det möjlighet att använda en särskild toalett på avdelningen, plan 2, som provtagningsrum. Det går också bra att ta provet hemma, om du lämnar det till laboratoriet inom 1 timme. Utsätt inte provet för kyla, förvara det t.ex. i en innerficka under transport till laboratoriet. Detta är extra viktigt under den kalla årstiden.

Du bör du finnas tillgänglig upp till cirka 3 timmar efter det att provet lämnats. Detta för att vid behov kunna lämna ett nytt prov.

Steg fyra: Progesteronbehandling Dagen efter ägguttaget påbörjar du behandling med ett hormon (progesteron) som du tar som vaginaltabletter som förs in i slidan. Progesteron förbereder slemhinnan i livmodern på att ta emot det befruktade ägget. Progesteron utsöndras i vanliga fall efter ägglossning. Vid en IVF-behandling behöver du ta extra Progesteron då man stört den naturliga cykeln. Det är vanligt att man får en ökad flytning och en del av tabletten kan komma ut. Slemhinnan hinner dock ta upp hormonet. Använd gärna trosskydd. Tabletterna tas 3 gånger per dag i 17 dagar, fram till graviditetstest. Även om det uppstår en mindre blödning skall du fortsätta med tabletterna. En vanlig bieffekt av progesteron är bröstspänningar, lätt illamående, trötthet och förstoppning.

Parallellt i laboratoriet

Befruktning För att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat kan den planerade befruktningsmetoden behöva ändras beroende på spermiekvaliteten den aktuella dagen.Vid normal spermiekvalitet sammanförs äggen och spermierna i en odlingsskål som är fylld med näringslösning. Skålen förvaras på laboratoriet i en så kallad inkubator som är ett slags värmeskåp. Spermierna får själva befrukta äggen. Vid nedsatt spermiekvalitet utförs mikroinjektion/ICSI (intra cytoplasmatisk spermieinjektion), då en utvald spermie förs in i ägget med hjälp av en glaspipett. Detta utförs vid cirka 50 % av behandlingarna.

I de ovanliga tillfällen då inga spermier kan hittas i spermieprovet (detta är oftast diagnostiserat sedan tidigare) uthämtas spermier i bitestikel eller testikel (PESA; TESA) under ett mindre operativt ingrepp. Därefter utförs befruktning med ICSI. Görs detta kan inte heller mannen köra bil denna dag.

Det blir inte alltid befruktning av samtliga ägg. Bara mogna ägg kan befruktas, och det är ganska vanligt att det finns några omogna ägg bland de uthämtade. Även när ICSI görs blir sällan alla ägg befruktade. Befruktningsgraden ligger ofta runt 60 %.

Odling När äggen befruktats börjar celldelningen. Beroende på hur många normalt befruktade ägg det blivit sätts det in på olika dagar efter ägguttaget. Om det finns minst 5 normalt befruktade ägg görs återföringen efter fem dagar, då kallas det befruktade ägget blastocyst och består av cirka 100 celler. Om det är färre än 5 normalt befruktade ägg görs insättningen efter två dagar och kallas då embryo. Embryot har då 4-6 celler.

Frysförvaring av embryon Blastocyster av god kvalitet kan frysas in dag 5-6 för användning vid senare behandling. Nedfrysning av embryon kan även undantagsvis göras efter 2-3 dagars odling. Vid cirka 60 % av alla behandlingar kan man frysförvara embryon.

Steg fem: Återförande av embryo (Embryo transfer; ET). Återföring av embryo görs antingen två eller fem dagar efter ägguttaget (se ovan under odling). Du får i samband med ägguttaget en preliminär tid för återföringen på dag två. Sker en ändring gällande återföringsdagen, vilket görs om det är minst fem normalt befruktade ägg, kommer vi att kontakta dig dagen efter ägguttaget för ombokning av återföring till dag fem.

För dig som blir ombokad från dag två till dag fem: Även två dagar efter ägguttaget görs en förnyad embryobedömning och en ändring av den planerade återföringsdagen kan åter bli aktuell. Det är därför viktigt att ni är tillgängliga på telefon och kan infinna er denna dag.

Det befruktade ägget återförs till livmodern med en tunn plastkateter. Återföringen tar cirka fem minuter och är oftast inte smärtsam, utan är ungefär som en vanlig gynekologisk undersökning. I samband med återföringen får du information om hur många ägg som befruktats och hur de utvecklats samt hur spermaprovet var. Du behöver ofta vara cirka en timma på Reproduktionsmedicin. Avstå från att kissa 2 timmar innan återföring. En något fylld blåsa underlättar insättningen. Efter återförandet kan man direkt byta om till sina vanliga kläder, gå på toaletten och lämna avdelningen.

OBS! Ta alltid med bådas legitimationer vid återföringen. Även om din partner inte kan vara med vid återförandet skall dennes legitimation uppvisas.

Ibland händer det att inget ägg blivit befruktat eller att embryot inte delar sig vidare. Då kan inget återförande ske. Om det blir någon förändring angående återföringen ringer vi och meddelar er, i regel innan klockan 12.

Tiden efter embryoåterföring till graviditetstest

Allmänna råd

Så länge du inte känner obehag, får mer ont eller ökad svullnad över buken går det bra att röra sig som vanligt. Det är inte någon fördel att vila, avstå från träning eller vidta några andra åtgärder. Sjukskrivning är mycket sällan nödvändig och främjar inte i sig chansen till graviditet. Om du vid ägguttaget fått ut >15 ägg rekommenderar vi dock att du avstår från träning, tills du känner att svullnaden över buken har minskat.

Får du ökad smärta eller svullnad över buken, kontakta barnmorskerådgivningen (Se nedan överstimulering).

För att minska risken för infektion avråds du från att bada eller ha samlag under de kommande två dagarna efter återföringen.

Efter återförandet rekommenderar vi att du avstår från alkohol.

Fortsätt att ta folsyra tabletter.

Tiden fram till graviditetstesten kan många gånger kännas lång och man kan vara rädd att göra något fel. Embryot ligger väl skyddat i livmodern. Om embryot fäster sker det efter cirka 1-4 dagar. Du kan själv inte påverka chansen till graviditet utan försök leva som du brukar.

Börjar du blöda som vid mens är det troligt att embryot inte har fäst. Du kan då sluta med vaginaltabletterna med progesteron, men vi rekommenderar att du tar graviditetstestet som planerat.

Graviditetstest (urin) tas 17 dagar efter ägguttaget. Du får själv köpa test på apoteket och testa hemma. Du får ringa till barnmorskerådgivning för att meddela behandlingsresultat och fortsatt planering.

Graviditet

Chansen att bli gravid efter ett äggåterförande är ungefär 40 %. Tyvärr ökar risken för missfall med högre ålder hos kvinnor, och ligger runt 20-25 % mellan 30-40 års ålder.  Därför är det endast 29 % som får ett barn om man bara gör ett återförande av ett färskt embryo/blastocyst. Vid återföring av ett fryst/tinat embryo är chansen liknande. Totalt är det drygt 65-70 % av alla par som får barn om man räknar resultatet för samtliga tre behandlingar, inklusive eventuella frysbehandlingar.

 Vid positivt graviditetstest

 • Fortsätt med Lutinus två gånger/dag (morgon och kväll) tills de tar slut
 • Du kommer att få tid för ultraljud cirka tre veckor efter graviditetstestet
 • Följ kostråd som du finner på www.livsmedelsverket.se
 • Anmäl dig till din mödravårdscentral/barnmorskemottagning på din hemort

Om ni får barn genom behandlingen kan ni inte prioriteras för ytterligare landstingsfinansierade behandlingar. Har ni frysta embryon kvar, kan dessa dock återföras till självkostnadspris. 

Negativt graviditetstest

Vid negativt test avgör ni själva när ni känner er redo att starta en ny behandling. Av medicinska skäl kan ny behandling tidigast påbörjas efter första spontana menstruationen (eller framkallad blödning), och inte direkt på den blödning som kommer efter 1-2 veckor efter ägguttaget om inte graviditet. Ibland kan det vara bra att vänta några månader då behandlingarna kan upplevas som känslomässigt påfrestande.

 Vid negativ test kan vi antingen planera för:

 • Återföring av fryst embryo
 • Ny IVF-behandling
 • Samtal till läkare

Återförande av frys/tinat embryo

I de fall det finns frysförvarade embryon används dessa i första hand, innan ny stimulerad behandling startas. Återförande av fryst/tinat embryo kan göras utan hormonbehandling i en naturlig menscykel, om du har egna ägglossningar. Annars får du hormonbehandling med östrogentabletter och vaginaltabletter med progesteron för att förbereda livmoderslemhinnan att ta emot det befruktade ägget.

Överstimulering

Den allvarligaste komplikationen vid provrörsbefruktning är överstimuleringssyndrom (förkortas OHSS). Milda former ses vid upp till 30 % av IVF-behandlingarna och allvarligare OHSS vid 3-8 % av behandlingarna. Den exakta orsaken till OHSS är inte känd men tillståndet tycks bero på hormonstimuleringen som påverkar äggstockarna som i sin tur läcker vätska ut i magen.

Tillståndet innebär:

 • Svullnad i magen på grund av att det samlas vätska
 • Smärtor
 • Illamående
 • Ibland är det också svårt att ta djupa andetag

Allvarliga fall av överstimulering kan kräva att vätska tappas ut från magen och i vissa fall måste kvinnan bli inlagd för att få droppbehandling för att rätta till vätske- och saltbalansen. Man ger också blodförtunnande injektioner för att förebygga blodpropp, eftersom OHSS leder till en koncentration av blodet och ökad risk för proppar. Till patienter med allvarlig OHSS är det olämpligt att lägga tillbaka embryo eftersom en graviditet ökar symptomen av OHSS och man kan behöva frysförvara samtliga embryon.

Risk för OHSS har framför allt kvinnor som fått många ägg (>20). Särskilt kvinnor med PCOS har ökad risk.

För patienter med mild form av OHSS gäller:

 • Smärtor i magen kan lindras med paracetamol (t.ex. Tablett Panodil, Alvedon)
 • Du skall dricka som vanligt, inte extra mycket
 • Undvik extrem fysisk ansträngning och samlag
 • Tillståndet läker oftast ut utan åtgärd på någon vecka

Har du några av symptomen som beskrivs ovan kontakta barnmorska på IVF telefon 031-342 39 19 alla vardagar. På helger lyssnas telefonen av och du blir kontaktad om du talat in ett meddelande.

Behöver du söka under den tid vi har stängt ska du kontakta den gynekologiska akutmottagningen på Sahlgrenska (via Sjukvårdsupplysningen telefon 1177) eller kvinnokliniken på din hemort för bedömning.

Frysning av alla embryon

I vissa fall planeras att alla embryon/blastocyster skall frysas och att du inte får tillbaka något embryo i den färska behandlingen. Det kan vara p.g.a. risk för överstimulering (OHSS), detta på grund av att en graviditet kan förvärra symtomen överstimulering.

Om du har behandlats enligt det korta protokollet och det planeras totalfrys p.g.a. risk för OHSS kan du få ordinerat en annan ägglossningsinjektion i samband med sista ultraljudsundersökningen, än den vi vanligen ger inför ägguttaget. Görs detta kommer du inte att utveckla OHSS, men du kan inte få något embryo insatt i färsk behandling eftersom embryot och livmodern är i olika faser.

Det kan också bero på andra tillstånd som gör det olämpligt att göra insättning såsom t.ex. polyp i livmoder eller att du blivit sjuk. Du får då återförande vid ett senare tillfälle när kroppen har återhämtat sig eller tillståndet åtgärdats.

I sällsynta fall blir inget av äggen befruktade eller celldelningen avstannar. Då kan inget embryo frysas. Om detta inträffar får ni ett samtal med en läkare för att gå igenom hur fortsatt behandling ska ske.

Om du behöver smärtlindrande tabletter rekommenderar vi i första hand preparat med Paracetamol, t.ex Panodil eller Alvedon. Du kan ta upp till 4 gram/dygn. Då du i denna cykel inte får återfört något embryo kan du även ta antiinflammatoriska preparat såsom Ipren eller Diklofenak. Du kan ta upp till maxdos vid behov mot smärta efter ägguttaget.

Du har fått utskrivet vaginaltabletter med progesteron, dessa skall du inte ta nu då vi inte planerar någon återföring i denna cykel.

Vi kommer att kontakta dig för att informera om antal embryon vi har kunnat frysa samt för att planera er fortsatta behandling.


Senast uppdaterad: 2019-10-08 16:10