Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

Utredning av par med upprepade missfall

Par med upprepade missfall

Kvinnans ålder och antal tidigare missfall är de två viktigaste oberoende riskfaktorerna för ytterligare missfall.

Upprepade missfall uppskattas förekomma hos 1 % av alla kvinnor. Denna incidens är större än den slumpmässigt förväntade, eftersom 10-15 % av alla kliniska graviditeter slutar med missfall och den teoretiska risken för tre på varandra följande missfall är 0,34 %. Därför kommer man bara att kunna diagnostisera en underliggande orsak hos en viss andel av kvinnor som utreds för upprepade missfall.

Förutsättning för utredning

  • Tre eller flera kliniska missfall. Upprepade missfall definieras som tre eller flera på varandra följande missfall (>6 graviditetsveckor) som inträffar innan graviditetsvecka 22
  • Kvinnan <38 år, mannen <53 år. Sporadiska missfall ökar kraftigt hos kvinnor äldre än 38 år. Risken för missfall i denna grupp beror oftare på åldersrelaterade kromosomavvikelser, främst trisomier, än p.g.a. strukturella kromosomavvikelser (som t.ex. balanserad translokation) vilken kan upptäckas med kromosomanalys av paret
  • Inga gemensamma barn

Utredning

  1. Livsstilsfaktorer. Vissa livsstilsrelaterade faktorer ökar risken för missfall såsom rökning, alkohol och fetma (obesitas; BMI >30). Längd och vikt samt blodtryck och blodvärde (Hb) skall kontrolleras på båda i paret.
  2. Ultraljudsundersökning av livmodern (Hydrosonografi; HSS/Hycosy). Medfödda eller förvärvade avvikelser (bl.a. sammanväxningar, ärr, polyper, myom, tbc) kan orsaka upprepade missfall. Om man vid ultraljudsundersökningen finner avvikelser, görs vidare utredning med operation (hysteroskopi/laparaskopi) eller 3D-ultraljud.
  3. Sjukdom i sköldkörteln (thyreoidea). Såväl underfunktion som överfunktion hos sköldkörteln ökar risken för missfall. Sköldkörteln styr ämnesomsättningen i kroppen. Därför ingår i utredningen vid upprepade missfall följande provtagning S-TSH, S-fritt T4 och även TPO-antikroppar.
  4. Ärftliga tillstånd avseende blodets levringsförmåga (trombofili). För att hitta dessa genetiska tillstånd tas följande blodprover; faktor-II (protrombin), faktor-V (Leiden), samt protein S-brist.
  5. Förekomst av vissa autoimmuna antikroppar (antifosfolipidsyndrom). Blodprov tas avseende kardiolipinantikroppar, beta2-glucoprotein i antikroppar samt lupus antikoagulans. För diagnosen antifosfolipidsyndrom skall två på varandra följande prover med sex veckors mellanrum vara positiva avseende något av dessa tillstånd. 
  6. Kromosomanalys hos både man och kvinna. Förekomsten av strukturella kromosomavvikelser (såsom balanserad translokation) är högre hos par med upprepade missfall. Den rapporterade förekomsten av bärarstatus varierar mellan 3,6 % och 5,8 % i denna grupp. Blodprov tas därför avseende kromosomer hos båda i paret vid upprepade missfall. Finner man kromosomavvikelse hos någondera parten kan ibland behandling med preimplantatorisk genetisk testning (PGT) ge möjlighet till barn.
  7. Screening för slidkatarr (bakteriell vaginos). Denna provtagning kan göras i tidig graviditet hos högriskpatienter som genomgått ett missfall i graviditetsvecka 12-22 eller för tidig förlossning.

Senast uppdaterad: 2019-12-06 08:38