Hyperstimulering av ovarierna

Överstimuleringssyndrom vid IVF-behandling, OHSS (Ovarian Hyperstimulation Syndrome)

OHSS är en komplikation som kan uppstå i samband med IVF-behandling (In Vitro-fertilisering) då en biologisk kvinnas äggstockar stimuleras. Komplikationen kan uppstå både innan och efter insättning av embryo och innebär att äggstockarna blivit överstimulerade med cystor med vätska i buken som följd. Milda former av OHSS är övergående och ses vid en tredjedel av IVF-behandlingar medan måttlig och allvarlig OHSS är ovanlig och kan kräva sjukhusvård.

Följ framförallt de råd och den information Du fått i samband med Din IVF-behandling.

 

Symtom

Mild OHSS

 • Spänd buk
 • Lindrig buksmärta

Måttlig OHSS

 • Spänd buk
 • Starkare buksmärta
 • Illamående, kräkningar och eller diarré

Allvarlig OHSS

 • Spänd buk
 • Starkare buksmärta
 • Påverkat allmäntillstånd
 • Andfåddhet, Tung andning, rosslig andning och andningsuppehåll
 • Kissar lite eller ingenting

 

Söka vård

 • Är du under pågående IVF-behandling så kontakta kontaktsjuksköterska i första hand
 • Känner du dig allvarligt påverkad och behöver söka akut, sök till akutmottagning Gynekologi

Senast uppdaterad: 2018-05-09 10:57