Komplikationer efter gynekologisk operation

Har du genomgått en gynekologisk operation har du fått information från den ansvariga enheten om den aktuella operationen och symtom som kan vara tecken på komplikationer som kan uppstå efter operationen.

Följ de instruktioner och den patientinformation du har fått som gäller dig och din situation.

Söka vård

  • Frågor om förband och omläggning av sår utan komplikation hänvisar vi till primärvården i första hand.
  • På akutmottagning gynekologi tar vi emot dig med komplikationer och akuta symtom.

Senast uppdaterad: 2018-04-26 15:55