Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Provrörsbefruktning (IVF)

Provrörsbefruktning som också kallas in vitro fertilisering, IVF, är en typ av assisterad befruktning vid ofrivillig barnlöshet. Kvinnan får hormoner som stimulerar äggstockarna till utveckling av flera ägg. Äggen uthämtas sedan från äggstockarna. Mannen får lämna spermier som sammanförs med äggen utanför kroppen.

Västra Götalandsregionen erbjuder tre ägguttag vid IVF-behandling. Detta gäller inte om man har gemensamt barn, det vill säga båda parter är föräldrar i juridisk mening. Blir ni remitterade från ett annat län kan andra regler gälla.

 

KRITERIER FÖR IVF-BEHANDLING

  • Fast stabil relation som varat minst 2 år och man skall vara sammanboende.
  • Åldersgräns för kvinna <40 år, för partner <56 år. Remiss ska skickas innan kvinnan fyllt 39 år och partnern 55 år. Ingen behandling påbörjas när kvinnan fyllt 40 år eller partnern fyllt 56 år. Frysåterförande kan göras efter 40 resp. 56 års ålder. 
  • Body Mass index (BMI) 18<35 hos kvinnan.

Behandling uförs inte hos par där det förekommer missbruk, kriminalitet, allvarliga sjukdomar, psykiska eller sociala problem, som gör det svårt för paret att ta hand om ett barn.

Numera är återförande av ett embryo standard i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar. Detta har lett till att antalet tvillinggraviditeter minskat och därmed också de komplikationer som kan uppstå vid dessa graviditeter. I vissa fall är det trots allt lämpligt med återförande av två embryon, men detta diskuterar då läkaren med er inför behandlingen.

Vissa kvinnor är mer känsliga för hormonstimuleringen vilket kan leda till att för många äggblåsor utvecklas, så kallad överstimulering. Vid kraftig överstimulering kan man behöva frysa alla embryon. Du får då återförande vid ett senare tillfälle när kroppen har återhämtat sig. Detta på grund av att en graviditet kan förvärra symtomen överstimulering.

I sällsynta fall blir inget av äggen befruktade eller celldelningen avstannar. Då kan inget embryo återföras. Om detta inträffar får ni ett samtal med en läkare för att gå igenom hur fortsatt behandling ska ske.

Inför det första besöket på sjukhuset är det viktigt att ni tillsammans har läst igenom och förstått vad behandlingen innebär (se nedan). Förbered gärna frågor och funderingar.

Om du som kvinna inte redan äter folsyra (ett b-vitamin som rekommenderas till kvinnor som planerar graviditet) är det dags att börja med det då du får kallelsen. Du som försöker bli gravid ska undvika värktabletter som Ipren, Voltaren eller andra antiinflammatoriska preparat. Rådgör därför alltid med din läkare om du behöver ta smärtstillande tabletter.

De flesta män måste lämna spermaprov inför första besöket. Det står i kallelsen vad som gäller för just dig.

Så går det till

Första besöket är till för att förbereda er inför den kommande IVF-behandlingen. Ni kommer att träffa en läkare och en barnmorska. Besöket tar i sin helhet cirka två timmar.

Ungefär en månad innan första besöket får ni en kallelse med posten. Brevet innehåller viktig information och blanketter som ni ska fylla i och ha med er till oss.

Läkaren går igenom den utredning som ligger till grund för besöket och går också igenom och fattar beslut om den fortsatta behandlingen. Läkaren utför också en gynekologisk undersökning. Ibland behövs ytterligare provtagning innan behandlingen bestäms. Ni har givetvis möjlighet att ställa alla era frågor till läkaren.

Efter läkarbesöket kommer ni att träffa en barnmorska som tillsammans med er bokar och planerar behandlingen efter de ordinationer som läkaren gjort. 

Efter första besöket på sjukhuset får man oftast vänta två till tre månader innan behandlingen kan starta. Av medicinska skäl måste också behandlingen startas vid rätt tidpunkt i din menstruationscykel.

Ni kan räkna med cirka 5-6 besök hos oss under behandlingstiden, men antalet kan variera.  Ni är naturligtvis båda välkomna att vara med vid alla besök!

Själva behandlingen IVF-behandlingen kan delas in i ett antal olika steg.

 

Kort protokoll

Steg ett: Hormonstimulering Syftet med hormonstimuleringen är att ett flertal äggblåsor i dina äggstockar nu skall utvecklas. Hormonstimuleringen sker genom att du tar injektioner en gång per dag. Du kommer att få tid till en barnmorska som lär dig hur du injicerar. Din partner får gärna vara med vid detta tillfälle. Om du inte vill ta injektionerna själv så kanske din partner kan hjälpa dig.

Första mensdagen i menstruationscykeln kallas cykeldag 1. Hormonstimuleringen påbörjas på cykeldag 2-4. Efter fem dagars hormonstimulering påbörjas behandling med så kallad antagonist som ska förhindra ägglossning. Detta tas också som en daglig injektion.

Du kommer att få en tid för ett första ultraljud på cykeldag 6-7. Då mäts och räknas antal äggblåsor. Ibland får du komma tillbaka på ytterligare ultraljud.

Vi vill också påpeka att då du håller på med hormonstimuleringen är det av medicinska skäl olämpligt att vara bortrest.  Du riskerar att din behandling inte kan kontrolleras och bedömas på ett optimalt sätt.

Steg två: Ägguttag När läkaren bestämmer att det är dags för ägguttag träffar du en barnmorska som går igenom vilka förberedelser du skall göra. Den allra viktigaste förberedelsen inför ägguttaget är att du kommer ihåg att ta ägglossningsinjektionen på rätt klockslag! Detta läkemedel gör nämligen att äggen mognar och så småningom kommer att lossna. Vi tar ut äggen då de mognat men inte lossat, därför är det viktigt att du tar injektionen exakt i rätt tid.

Den dagen ni kommer för ägguttag tar en barnmorska emot dig och din partner. Du får en sängplats och får byta om till lämpliga kläder. Läkaren tar ut äggen på ett operationsrum med assistans av barnmosrka och undersköterska. Det finns också alltid laboratoriepersonal inne i operationsrummet. Själva ägguttaget sker med hjälp av ultraljud. Läkaren för in en ultraljudsstav i slidan och via en nål som förs in i äggblåsorna sugs det ut äggvätska. Äggutaget tar mindre än en halvtimma. Laboratoriepersonal tar hand om äggen.

För att det skall vara så bekvämt som möjligt får du smärtstillande läkemedel av barnmorskan och lokalbedövning i slidan av läkaren. Efter ägguttaget får du vila en stund och fika innan hemgång. Många kvinnor är oroliga inför ägguttaget men de flesta upplever det som mindre smärtsamt än de trott. Din partner får naturligtvis vara med.  På grund av de smärtstillande läkemedel som du fått kan du inte köra bil denna dag.

På ägguttagningsdagen lämnar mannen också ett spermaprov.

Steg tre: Befruktning Vid normal spermiekvalitet sammanförs äggen och spermierna i en odlingsskål som är fylld med näringslösning. Skålen förvaras på laboratoriet i en så kallad inkubator som är ett slags värmeskåp. Spermierna får själva befrukta äggen. Enkelt kan man säga att vi ordnat en annan mötesplats än äggledarna, där befruktningen sker i vanliga fall.

Vid nedsatt spermiekvalitet utförs ICSI (intra cytoplasmatisk spermieinjektion), då en utvald spermie förs in i ägget med hjälp av en glaspipett. Detta utförs vid cirka 50 % av behandlingarna.

För att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat kan den planerade befruktningsmetoden behöva ändras beroende på spermiekvaliteten den aktuella dagen.

Då inga spermier finns i spermieprovet (detta är oftast diagnostiserat sedan tidigare) uthämtas spermier i bitestikel eller testikel under ett mindre operativt ingrepp. Därefter utförs befruktning med ICSI. Görs detta kan inte heller mannen köra bil denna dag.

Steg fyra: Odling När äggen befruktats börjar celldelningen. Vanligtvis återförs ett befruktat ägg (embryo) efter två dagar. Embryot har då 4 - 6 celler. I vissa fall görs återföringen efter fem dagar, då kallas det befruktade ägget blastocyst och består av cirka 100 celler.

Steg fem: Återförande av embryo Det befruktade ägget återförs till livmodern via en tunn plastkateter. Återföringen tar cirka fem minuter och är oftast inte smärtsam. I samband med återföringen får ni information om hur många ägg som befruktats och hur de utvecklats.

 

Långt protokoll

Steg ett: Nedreglering Då vi vill styra hormonnivåerna under behandlingen blockerar vi vissa av kvinnans egna hormoner. Detta görs oftast med läkemedel i form av nässpray, vilket gör att dina östrogennivåer sjunker. Vissa kvinnor får klimakterieliknande symtom som huvudvärk, torra slemhinnor, svettningar och humörsvängningar. Symtomen kan upplevas som obehagliga men är inte skadliga. Om du behöver ta värktabletter under denna period, använd tabletter som innehåller paracetamol, till exempel Panodil och Alvedon. Besvären brukar försvinna då du startar med hormonstimuleringen, som är nästa steg i behandlingen.

Första mensdagen i menstruationscykeln kallas "cykeldag 1". Läkare ordinerar, utifrån hur regelbunden din menstruationscykel är, på vilken cykeldag du skall starta med sprayen. Barnmorskan hjälper dig att räkna ut när du skall börja med sprayen. Nedregleringen tar minst två veckor, vissa kvinnor får spraya längre på grund av behandlings- eller planeringsmässiga skäl. Du sprayar under hela behandlingstiden, men under hormonstimuleringen med sänkt dos. Slutar du av misstag med sprayen kan din egen hormonproduktion starta och i värsta fall måste behandlingen brytas.

Har du börjat spraya på cykeldag 1 kontrollerar vi med ett blodprov (östradiol) att du är nedreglerad. Har du fått ordination att börja spraya längre fram i menscykeln (vanligtvis runt cykeldag 21) kommer du att få en blödning inom 14 dagar efter spraystart. Blödningen är ett gott tecken som betyder att du är nedreglerad. Kontakta oss om det inte kommer någon blödningen efter 14 dagar, eller om du upplever att blödningen är mycket annorlunda mot i vanliga fall. Barnmorskan avgör om du kan avvakta några dagar eller om du skall ta ett blodprov. Ibland ber barnmorskan dig också ta ett graviditetstest. Om du är gravid slutar du spraya, är du inte gravid så fortsätter du med sprayen. Även om din nedreglering ibland tar längre tid än beräknat så påverkar inte detta ditt resultat av behandlingen.

Steg två: Hormonstimulering Då du är nedreglerad kan hormonstimuleringen börja. Syftet är att ett flertal äggblåsor i dina äggstockar nu skall utvecklas. Hormonstimuleringen sker genom att du tar injektioner en gång per dag. Du kommer att få tid till en barnmorska som lär dig hur du injicerar. Din partner får gärna vara med vid detta tillfälle. Om du inte vill ta injektionerna själv så kanske din partner kan hjälpa dig.

Nu skall äggblåsorna börja växa. Detta kan du känna av genom att du blir lite svullen i magen, många kvinnor upplever att det känns som inför ägglossning. När äggblåsorna växer ökar hormonnivåerna i kroppen (östradiol) och detta kontrolleras med blodprov vid ett eller flera tillfällen.  

Bor du i Göteborg har vi ”drop-in" mottagning för blodprov varje vardag mellan klockan  07.15 - 08.15. Bor du på annan ort tar du blodprov på närmaste vårdcentral, detta skickar du per post till oss enligt särskild instruktion. Du ringer sedan till barnmorska för provsvar och fortsatt ordination av din behandling. Hormonstimuleringen tar olika lång tid för olika kvinnor, variationer på mellan 10-18 dagar förekommer.

Då hormonnivåerna stigit kontrollerar vi äggblåsornas storlek med ultraljud. Om äggblåsorna är tillräckligt stora så är nästa steg att läkaren bestämmer datum för ägguttag. Ibland får du komma tillbaka på ytterligare ultraljud.

Vi vill också påpeka att då du håller på med hormonstimuleringen är det av medicinska skäl olämpligt att vara bortrest.  Du riskerar att din behandling inte kan kontrolleras och bedömas på ett optimalt sätt .

Steg tre: Ägguttag När läkaren bestämmer att det är dags för ägguttag träffar du en barnmorska som går igenom vilka förberedelser du skall göra. Den allra viktigaste förberedelsen inför ägguttaget är att du kommer ihåg att ta ägglossningsinjektionen på rätt klockslag! Detta läkemedel gör nämligen att äggen mognar och så småningom kommer att lossna. Vi tar ut äggen då de mognat men inte lossat, därför är det viktigt att du tar injektionen exakt i rätt tid.

Den dagen ni kommer för ägguttag tar en barnmorska emot dig och din partner. Du får en sängplats och får byta om till lämpliga kläder. Läkaren tar ut äggen på ett operationsrum med assistans av barnmosrka och undersköterska. Det finns också alltid laboratoriepersonal inne i operationsrummet. Själva ägguttaget sker med hjälp av ultraljud. Läkaren för in en ultraljudsstav i slidan och via en nål som förs in i äggblåsorna sugs det ut äggvätska. Äggutaget tar mindre än en halvtimma. Laboratoriepersonal tar hand om äggen.

För att det skall vara så bekvämt som möjligt får du smärtstillande läkemedel av barnmorskan och lokalbedövning i slidan av läkaren. Efter ägguttaget får du vila en stund och fika innan hemgång. Många kvinnor är oroliga inför ägguttaget men de flesta upplever det som mindre smärtsamt än de trott. Din partner får naturligtvis vara med.  På grund av de smärtstillande läkemedel som du fått kan du inte köra bil denna dag.

På ägguttagningsdagen lämnar mannen också ett spermaprov.     

Steg fyra: Befruktning Vid normal spermiekvalitet sammanförs äggen och spermierna i en odlingsskål som är fylld med näringslösning. Skålen förvaras på laboratoriet i en så kallad inkubator som är ett slags värmeskåp. Spermierna får själva befrukta äggen. Enkelt kan man säga att vi ordnat en annan mötesplats än äggledarna, där befruktningen sker i vanliga fall.

Vid nedsatt spermiekvalitet utförs ICSI (intra cytoplasmatisk spermieinjektion), då en utvald spermie förs in i ägget med hjälp av en glaspipett. Detta utförs vid cirka 50 % av behandlingarna.

För att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat kan den planerade befruktningsmetoden behöva ändras beroende på spermiekvaliteten den aktuella dagen.

Då inga spermier finns i spermieprovet (detta är oftast diagnostiserat sedan tidigare) uthämtas spermier i bitestikel eller testikel under ett mindre operativt ingrepp. Därefter utförs befruktning med ICSI. Görs detta kan inte heller mannen köra bil denna dag.

Steg fem: Odling När äggen befruktats börjar celldelningen. Vanligtvis återförs ett befruktat ägg (embryo) efter två dagar. Embryot har då 4 - 6 celler. I vissa fall görs återföringen efter fem dagar, då kallas det befruktade ägget blastocyst och består av cirka 100 celler.

Steg sex: Återförande av embryo Det befruktade ägget återförs till livmodern via en tunn plastkateter. Återföringen tar cirka fem minuter och är oftast inte smärtsam. I samband med återföringen får ni information om hur många ägg som befruktats och hur de utvecklats. 

Frysförvaring av embryon Embryon/blastocyster av god kvalitet kan frysas in för användning vid senare behandling. Nedfrysning av embryon kan göras efter 2-6 dagars odling. Vid cirka 60 % av alla behandlingar kan man frysförvara embryon. Återförande av fryst/tinat embryo kan göras utan hormonbehandling i en naturlig menscykel om du har egna ägglossningar. Annars får du hormonbehandling med tabletter och eventuellt nässpray för att förbereda livmoderslemhinnan att ta emot det befruktade ägget.

Graviditet Chansen att bli gravid efter ett äggåterförande är ungefär 40 %. Vid återföring av ett fryst/tinat embryo är chansen något lägre. Totalt är det drygt 65 % av alla par som får barn efter sina behandlingar.

Om ni får barn genom behandlingen kan ni inte prioriteras för ytterligare landstingsfinansierade behandlingar. Har ni frysta embryon kvar, kan dessa dock återföras till självkostnadspris. 

Efter behandlingen

Efter äggåterförandet kan du leva som vanligt. Det är inte någon fördel att vila, avstå från träning eller vidta några andra åtgärder.

Tiden efter äggåterförandet ska du ta ett graviditetsbevarande hormon (progesteron) i form av vaginaltabletter. Du kommer att få instruktioner hur länge du tar denna medicin och när du själv kan testa om du är gravid. Ni kommer överens med barnmorskan angående uppföljning av behandlingsresultat. Om du är gravid får du tid till ett graviditetsultraljud som görs cirka en månad efter återförandet.

Vid negativt test avgör ni själva när ni känner er redo att starta en ny behandling. Av medicinska skäl kan ny behandling tidigast påbörjas efter första spontana menstruationen. Ibland kan det vara bra att vänta längre då behandlingarna ofta upplevs som psykiskt påfrestande. Särskilt tiden efter äggåterförandet och fram till graviditetstestet upplevs av många som extra svår.

Har ni som par eller enskilt behov av stöd/samtal under behandlingen rekommenderar vi att ni tar kontakt med vår psykolog.

Om du under behandlingsperioden behöver ta värktabletter, använd tabletter som innehåller paracetamol, till exempel Panodil eller Alvedon. Undvik antiinflammatoriska värktabletter som till exempel Ipren och Voltaren. Rådgör alltid med läkare om du måste ta smärtstillande tabletter.


Senast uppdaterad: 2019-04-10 14:19