Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mottagning reproduktionsmedicin

Tillfällig information 2019-08-20: För närvarande har vi ingen åtkomst till journalsystemet, vilket innebär att telefonrådgivningen är stängd. Vid akuta tillstånd lämna meddelande i telefonsvararen så ringer vi upp.

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 7:00 - 14:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 7:30 - 16:30

Besöksadress

Blå stråket 6
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset
Plan 2

Vägbeskrivning

Spårvagn el. buss. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Blå stråket 6.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mottagning reproduktionsmedicin
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till dig med ofrivillig barnlöshet, hormonrubbningar, smärttillstånd vid endometrios, kromosomavvikelser och missbildningar som kan vara fertilitetspåverkande. Vi utför också operativa åtgärder hos kvinnor.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. 

Om du vill läsa mer om egen vårdbegäran kan du klicka här.

Utredning för infertilitet kan även göras på andra gynekologiska mottagningar.

Kan du ha exponerats för infektion med Zika virus? Läs viktig information här

Åldersgränser:

Infertilitetsutredning: Kvinna <40 år, partner <56 år. 

IVF-behandling: Kvinna <40 år, partner <56 år.

Fertilitetsbevarande åtgärd: kvinna <40 år, man <56 år   

Remiss ska skickas innan kvinnan fyllt 39 år och partnern 55 år. 

Är du intresserad av att bli ägg- eller spermiedonator? 

Länk finns under "patientinformation".

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Från och med den 1 april 2016 har ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård.

Ett arbete pågår nationellt för att så snabbt som möjligt ge en rekommendation till enhetliga riktlinjer beträffande detta, allt för att vården ska bli rättvis och jämlik i hela landet.

Det förutsätts i beslutet att Socialstyrelsen ser över sina föreskrifter och allmänna råd i syfte att anpassa dem till situationer där ensamstående kvinnor söker assisterad befruktning.

Du som ensamstående kvinna kan skicka in en egen vårdbegäran. Som för annan donationsbehandling ska du vara minst 25 år. Du får inte ha barn sedan tidigare. Övre åldersgräns för behandling är 40 år. För närvarande har vi dock lång väntetid för spermiedonation och därför kan vi inte ta emot remiss om du fyllt 36 år.

Vid ditt besök hos oss

Ditt första besök hos oss tar omkring två timmar. Under besöket får du träffa en läkare och barnmorska och eventuella prover kommer att tas. 

En ultraljudskontroll tar cirka tio minuter. Ofta kommer du att få träffa en barnmorska efter kontrollen för samtal och vidare instruktioner. Eftersom det kan uppstå förseningar ber vi dig att avsätta en timma för besöket.

Ett psykologbesök tar cirka en timma och ett läkarbesök vanligtvis 30 minuter.

Vid andra besök och undersökningar ber vi dig se din kallelse för uppgifter om tidsåtgång.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan på entréplan där du också betalar. Du kan betala med kort eller kontant.
  • Om du är ägg- eller spermiedonator kan du gå direkt till avdelningen utan att anmäla dig i kassan.
  • Ägg, spermier och embryon är mycket känsliga för olika miljöfaktorer. På grund av detta, allergier och infektionskänsliga patienter ber vi dig att undvika parfym eller andra starkt doftande hud- eller hårprodukter.

Eftersom vi är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset består en stor och viktig del av vår verksamhet i att, parallellt med vår utrednings- och behandlingsverksamhet, också bedriva forsknings- och utvecklingsarbete.

Detta betyder i praktiken att man som patient vid vår enhet med största sannolikhet kommer att bli tillfrågad om att delta i något av våra pågående forskningsprojekt.Vi tycker därför att det är viktigt att poängtera vikten av att kunna bedriva denna forskning och samtidigt betona frivilligheten i deltagande i all forskning.

Vårt primära fokus är alltid patientens behov av utredning och behandling.

Målet är att vår forskning och vårt utvecklingsarbete bidrar till att förbättra för våra patienter genom att nya utrednings- och behandlingsmetoder utvecklas som också skapar förutsättningar för oss att inta en ledande position, nationellt och internationellt.

Reproduktionsmedicin är sedan 2010 certifierat enligt ISO 9001. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel läkare, psykolog, barnmorska, undersköterska, biomedicinsk analytiker, embryolog, biolog, genetiker och administrativ personal.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ansvariga för mottagningen

Elisabeth Antila, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 39 19


Senast uppdaterad: 2019-08-20 13:07