Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset.

Läs mer här.

Mottagning reproduktionsmedicin

Tillfällig information På grund av Covid-19 har vi fortfarande begränsad verksamhet. Vi erbjuder vård och behandling i den utsträckning som är möjlig. Det innebär att vi gör återförande av embryon. Däremot har vi inte kunnat erbjuda fertilitetsutredningar i samma utsträckning som vi brukar. Det innebär att vår väntetid för utredning har ökat. Vi hoppas kunna komma ifatt när väl Covid-19-situationen ändras. Även andra vårdgivare kan göra dessa utredningar och kan ev. erbjuda tid fortare. Vissa privata vårdgivare har avtal med Västra Götalandsregionen för dessa utredningar.

Det är fr.o.m. 13 mars besöksförbud för alla anhöriga, d.v.s. män/partner får inte vara med vid ägguttag, återförande av embryon och ultraljudsundersökningar.

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 7:00 - 14:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - torsdag 7:30 - 16:30
fredag 7:30 - 15:00

Besöksadress

Blå stråket 6
413 46 Göteborg

Yttre vägbeskrivning

Spårvagn el. buss. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Blå stråket 6.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mottagning reproduktionsmedicin
413 45 Göteborg

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten

Information angående behandlingar i januari 2021

I och med ökande antal inläggningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av Covid-19, kommer sjukhuset vid behov att omfördela personal på reproduktionsmedicin till andra enheter. Detta innebär att din behandling eller besök kan ställas in och/eller omplaneras med kort varsel.

För närvarande kan inte meddelanden lämnas på telefonsvarare under helger.  Patienter som lämnar meddelanden under perioden fredag kväll till söndag kväll, kommer alltså inte ringas upp.

För er som skall göra embryoåterförande eller insemination under helger, gäller särskilt telefonnummer.

Till dig som har planerat ägguttag vecka 4

Vi har pga Covid-19 endast möjlighet att starta ett begränsat antal patienter.

Det kan komma att bli förändringar i din/er planering. Vi kommer att kontakta dig/er där behandlingen behöver ombokas helt.

Ang. vaccin mot Covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget inte gravida att vaccinera sig mot Covid-19. Reproduktionsmedicin har ingen annan information om kommande vaccin, just nu.

Se folkhälsomyndighetens information och råd om vaccination mot Covid-19 samt övriga råd vid graviditet, www.fohm.se.

Kort varsel

På reproduktionsmedicin finns möjlighet att registrera sig på "kort varsellista". Det innebär att du som patient kan ha en möjlighet att snabbare få en tid för nybesök till IVF. Att bli kallad med kort varsel innebär oftast att du som patient blir kontaktad per telefon dagen före besöket. Alla som står på väntelista för IVF-behandling kan sätta upp sig på "kort varsellistan" men observera att följande villkor gäller:

  • Att du som blir kontaktad omgående måste tacka ja eller nej till tiden. Vi har alltså inte möjlighet att ringa flera gånger samma dag
  • Båda parter ska nävara vid besöket
  • Du som patient förlorar inte din vanliga köplats om du tackar nej till ett "kort varselerbjudande".

Avbokning av återförande av fryst embryo

För att kunna bibehålla hög kvalitet och patientsäkerhet vid behandling, utför vi ett bestämt antal frysåterföranden per dag.  Vid enstaka tillfällen kan det bli nödvändigt att avboka planerat återförande av tinat embryo. Om detta skulle behövas, kommer vi att kontakta dig/er per telefon en till två dagar innan återförandet skall ske.

Nationella behandlingsresultat och statistik för IVF-behandlingar i Sverige 2017 finns publicerade i Årsrapport 2019

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. 

För behandling med donerade spermier finns också en egen vårdbegäran klicka här.

Utredning för infertilitet kan även göras på andra gynekologiska mottagningar.

Åldersgränser:

Infertilitetsutredning: Kvinna <40 år, partner <56 år. 

IVF-behandling: Kvinna <40 år, partner <56 år.

Fertilitetsbevarande åtgärd: kvinna <40 år, man <56 år   

Remiss ska skickas innan kvinnan fyllt 39 år och partnern 55 år. 

Är du intresserad av att bli ägg- eller spermiedonator? 

Läs mer om vad ägg- och spermieinformation innebär och hur det går till här.

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Från och med den 1 april 2016 har ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård.

Ett arbete pågår nationellt för att så snabbt som möjligt ge en rekommendation till enhetliga riktlinjer beträffande detta, allt för att vården ska bli rättvis och jämlik i hela landet.

Det förutsätts i beslutet att Socialstyrelsen ser över sina föreskrifter och allmänna råd i syfte att anpassa dem till situationer där ensamstående kvinnor söker assisterad befruktning.

Du som ensamstående kvinna kan skicka in en egen vårdbegäran. Som för annan donationsbehandling ska du vara minst 25 år. Du får inte ha barn sedan tidigare. Övre åldersgräns för behandling är 40 år. För närvarande har vi dock lång väntetid för spermiedonation och därför kan vi inte ta emot remiss om du fyllt 37 år.

Vid ditt besök hos oss

Ditt första besök hos oss tar omkring två timmar. Under besöket får du träffa en läkare och barnmorska och eventuella prover kommer att tas. 

En ultraljudskontroll tar cirka tio minuter. Ofta kommer du att få träffa en barnmorska efter kontrollen för samtal och vidare instruktioner. Eftersom det kan uppstå förseningar ber vi dig att avsätta en timma för besöket.

Ett psykologbesök tar cirka en timma och ett läkarbesök vanligtvis 30 minuter.

Vid andra besök och undersökningar ber vi dig se din kallelse för uppgifter om tidsåtgång.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan på entréplan där du också betalar. Du kan betala med kort eller kontant.
  • Om du är ägg- eller spermiedonator kan du gå direkt till avdelningen utan att anmäla dig i kassan.
  • Ägg, spermier och embryon är mycket känsliga för olika miljöfaktorer. På grund av detta, allergier och infektionskänsliga patienter ber vi dig att undvika parfym eller andra starkt doftande hud- eller hårprodukter.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel läkare, psykolog, barnmorska, undersköterska, biomedicinsk analytiker, embryolog, biolog, genetiker och administrativ personal.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ansvariga för mottagningen

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten

Elisabeth Antila

Vårdenhetschef
Telefonnummer 031-342 39 19

Ali Khatibi Esfangani

Sektionschef
Medicinskt ansvarig överläkare

Senast uppdaterad: 2018-04-08 13:40