Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset.

Läs mer här.

Det här kan vi erbjuda

Ingress....

Förutsättningar för behandling

 • Åldersgräns för behandling: För behandlad person <40 år, för partner <56 år. Undantag: vissa operativa ingrepp då <42 år kan gälla.
 • Body Mass index (BMI) >18,5<34,9 kg/m2 hos behandlade personen vid behandling.
 • I vissa fall kommer en kompletterande utredning att utföras inför ställningstagande till om behandling kan erbjudas. Behandling utförs inte hos par där det förekommer missbruk, kriminalitet, allvarliga sjukdomar, psykiska eller sociala problem, som gör det svårt för paret/den ensamstående att ta hand om ett barn.
 • Behandling görs endast av par som inte har något gemensamt barn. Ensamstående får inte ha något barn.

Allmänna förutsättningar

 1. Förutsättningar för IVF-behandling/insemination är att ett par inte har något gemensamt barn, det vill säga att båda i paret är föräldrar i juridisk mening.
 2. För ensamstående är förutsättningen för IVF-behandling/insemination inget tidigare barn.
 3. För par gäller fast stabil relation som varat minst två år, man skall vara sammanboende och skrivna på gemensam adress.
 4. Åldersgräns för behandlad kvinna <40 år, för partner <56 år vid behandlingsstart.
 5. Frysåterförande kan dock göras efter 40 respektive 56 års ålder. 
 6. Body Mass index (BMI) >18,5<34,9 kg/mhos behandlade kvinnan.
 7. Behandling utförs inte hos par där det förekommer missbruk, kriminalitet, allvarliga sjukdomar, psykiska eller sociala problem, som gör det svårt för paret/den ensamstående att ta hand om ett barn. I vissa fall kommer en kompletterande utredning att utföras inför ställningstagande till om behandling kan erbjudas.
 8. På Sahlgrenska sjukhuset erbjuds landstingsfinansierat högst tre IVF-behandlingar inom Västra Götalandsregionen.
 9. En IVF-behandling definieras såsom hormonstimulering, ägguttag och eventuella återförande av befruktat ägg (embryo/blastocyst).
 10. I Sverige tillämpas ett-embryo återföring i flertalet fall och alltid då blastocyst återförs (färsk eller tinad). Undantagsvis kan två embryon (dag 2) återföras.
 11. Återförande av eventuella frysförvarade embryon ingår i den behandling där ägguttag gjordes och räknas inte som separat behandling.
 12. Frysta embryon kan enligt lag förvaras i upp till 10 år efter nedfrysningen. Dispens från Socialstyrelsen för förlängd frystid kan sökas vid behov. Om någon i paret eller den ensamstående kvinnan avlider eller paret skiljer sig skall embryona dock förstöras.
 13. Om paret/den ensamstående kvinnan får barn genom behandlingen kan inte fler landstingsfinansierade behandlingar erbjudas. Finns frysta embryon kvar kan dessa dock återföras till självkostnadspris för syskonbehandling.

Vanliga frågor om livsstil

Rökning
Du som kvinna skall inte röka under behandlingen. Rökning halverar chansen att få barn vid IVF. För män finns en del forskning som visar påverkan på spermaprovet.

Snusning
Görs nästan bara i Sverige, därför finns inte så mycket forskning. Dock inte troligt att nikotin taget som snus skulle ha mindre påverkan än rökning.

Alkohol
Under stimulering kan måttligt intag accepteras. Efter återförande av embryo ska kvinnan inte dricka någon alkohol.

Kaffe/te
Kan drickas i måttlig mängd. Behandling görs dock upp till BMI 34,9 kg/m2 . Det är angeläget att äta en varierad kost och undvika att öka i vikt om du är överviktig. Du bör dock undvika att hårdbanta under behandlingen, det kan ge sämre resultat då kroppen ställer in sig på svält.

Samliv 
Oskyddade samlag dagarna kring ägguttaget kan i vissa fall ge risk för flerbörd, genom att några av äggen kan finnas kvar inne i buken och bli befruktade. Detta gäller framför allt om du har många äggblåsor. För att minska risken för infektion avråds du från att ha samlag under två dagar efter återföringen.

Träning
Det är bra att träna under utredning och behandling. Överdrivet hård träning kan dock påverka kroppen och försämra chansen till spontan graviditet. Under stimuleringen kan du oftast träna på vanligt sätt. Undvik dock extremt hård träning framför allt i anslutning till ägguttag, då äggstockarna är förstorade och svullna. Lyssna på kroppen.

Resor
När du håller på med hormonstimuleringen är det av medicinska skäl olämpligt att vara bortrest. Du riskerar att din behandling inte kan kontrolleras och bedömas på ett optimalt sätt. Du bör därför vid planering av arbets- och semesterresor ta hänsyn till när behandlingen kommer att genomföras. En preliminär vecka för ägguttag planeras vid nybesöket.

Andra läkemedel
Du som försöker bli gravid ska undvika värktabletter som Ipren, Voltaren eller andra antiinflammatoriska preparat.  Du kan också behöva ändra eventuell annan medicinering. Rådgör därför alltid med din läkare om du behöver ta smärtlindrande eller andra läkemedel.

Kosttillskott
Om du som kvinna inte redan äter folsyra (ett B-vitamin som rekommenderas till kvinnor som planerar graviditet) är det dags att börja med det då du får kallelsen. Du kan också, om du önskar, ta ett multivitaminpreparat, men det skall innehålla 400 µg folsyra. Du ska undvika överdosering av vitaminer och mineraler. Undvik också olika övriga hälsokostpreparat, då man inte kan veta exakt vad dessa innehåller.

Alternativ medicin
Det är inte vetenskapligt bevisat att t.ex. akupunktur, massage, yoga eller liknande förbättrar chansen till graviditet, men inte heller att det är skadligt.

Provrörsbefruktning, som också kallas in vitro fertilisering eller IVF, är en typ av assisterad befruktning vid ofrivillig barnlöshet. Kvinnan får hormoner som stimulerar äggstockarna till utveckling av flera ägg. Äggen uthämtas sedan från äggstockarna. Mannen får lämna spermier som sammanförs med äggen utanför kroppen. Befruktat ägg (embryo) kan sedan införas i livmodern och ge upphov till barn.

Inför det första besöket på sjukhuset är det viktigt att ni tillsammans har läst igenom och förstått vad behandlingen innebär (se nedan). Förbered gärna frågor och funderingar.

Inför IVF-behandling

Ungefär en månad innan första besöket får ni en kallelse med posten. Brevet innehåller viktig information och blanketter som ni ska fylla i och ha med er till oss.

Första besöket, s.k. nybesök, är till för att förbereda er inför den kommande IVF-behandlingen. Ni kommer att träffa en läkare och därefter en barnmorska. Besöket tar i sin helhet cirka två timmar.

Läkaren går igenom den utredning som gjorts inför besöket och fattar beslut om den fortsatta behandlingen. Läkaren utför också en gynekologisk undersökning och vaginalt ultraljud. Ibland behövs ytterligare blodprovstagning innan behandlingen bestäms. Ni har givetvis möjlighet att ställa alla era frågor till läkaren.

Efter läkarbesöket kommer ni att träffa en barnmorska som tillsammans med er bokar och planerar behandlingen efter de ordinationer som läkaren gjort. 

Efter första besöket på sjukhuset får man ibland vänta en till tre månader innan behandlingen kan starta. Av medicinska skäl måste också behandlingen startas vid rätt tidpunkt i din menstruationscykel.

Ni kan räkna med cirka 5-6 besök hos oss för första behandlingen, men antalet kan variera.  Ni är naturligtvis båda välkomna att vara med vid alla besök!

Numera är återförande av ett embryo standard i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar. Detta har lett till att antalet tvillinggraviditeter minskat och därmed också de komplikationer som kan uppstå vid dessa graviditeter. I vissa fall är det trots allt lämpligt med återförande av två embryon, men detta diskuterar då läkaren med er inför behandlingen.

Har ni som par eller enskilt behov av stöd/samtal under behandlingen finns möjlighet att få kontakt med vår psykolog.

Följande kirurgiska behandlingar kan erbjudas kvinnor <40 år (undantagsvis <43 år) där utredning visat tillstånd som kan korrigeras och patienten uppfyller allmänna kriterier:

 1. Fertilitetsfrämjande operation med titthålskirurgi (laparaskopi). Görs bland annat vid godartade cystor på äggstock, misstanke endometrios, sammanväxningar i buken.
 2. Fertilitetsfrämjande operation av livmodern via vaginan (hysteroskopi). Görs bland annat vid polyper, vissa muskelknutor, sammanväxningar inuti livmodern.
 3. Fertilitetsfrämjande operation av muskelknutor på livmodern (myom) via bukväggen.
 • Stimulering med aromatashämmare (Letrozol) eller injektionsbehandling med hormoner som stimulerar äggstockarna (gonadotropiner) erbjuds inte till par med gemensamt barn eller ensamstående med tidigare barn (gäller även adopterade barn)
 • Fast stabil relation skall föreligga (definieras såsom gifta eller samboende skrivna på samma adress)
 • För olikkönade par gäller dessutom att de skall ha försökt uppnå graviditet i minst ett år och utredning avseende den ofrivilliga barnlösheten skall ha utförts
 • Utredningen har visat att infertiliteten orsakas av att kvinnan inte har, eller har mycket oregelbundna, ägglossningar
 • Utredning av äggledarna har visat passage
 • Mannens spermaprov är normalt

Senast uppdaterad: 2021-01-05 15:31