Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Donation av ägg

Cirka 15 procent av alla par har problem med ofrivillig barnlöshet. Orsaken till barnlöshet kan finnas antingen hos mannen eller hos kvinnan eller vara en kombination hos dem båda. Om orsaken finns hos kvinnan kan man ibland hjälpa paret genom äggdonation från en annan kvinna.
Paren som blir hjälpta genom äggdonation känner stor tacksamhet till äggdonatorn, som oftast är anonym för dem.

I Sverige finns endast ett fåtal fertilitetskliniker som utför äggdonationer får äggdonation än så länge endast utföras inom offentlig sjukvård, på universitetsklinikerna. Äggdonation regleras av Lagen (2006:351) om genetisk integritet mm och regleras via SOSFS 2009:32. Lagen innehåller en paragraf som ger barnet rätt till att få reda på äggdonatorns identitet.
Med undantag av barnets rätt är äggdonatorn helt anonym, d.v.s. ingen annan än eventuella barn har rätt att få uppgifter. All information om donatorn är sekretessbelagd och finns förvarad i speciella journaler i 70 år.

Vad krävs för att bli äggdonator?
Du ska:

 • vara frisk
 • inga kända ärftliga sjukdomar
 • vara mellan 23 och 35 år
 • gärna ha egna barn
 • helst ha regelbunden menstruationscykel
 • Body Mass Index (BMI) helst normalt (<25) undantagsvis <30

Hur går det till?
När du anmäler ditt intresse för äggdonation blir du kallad till ett läkarbesök för samtal där också gynekologisk undersökning och ultraljud ingår.
Vid besöket tas också följande blodprover:

 • HIV
 • HTLV I och II
 • WR (syfilis)
 • HbsAg (hepatit B)
 • Anti-HCV (hepatit C)
 • Kromosomanalys och screening för cystisk fibros

Du kommer vid ett efterkommande besök att få träffa kurator dels för samtal kring själva donationen och dels för ordnande av praktiska ting.
Den första omgången blodprover måste göras minst 6 månader innan donationen äger rum. Om proverna är godkända tas nya blodprover efter 6 månader och om också dessa är godkända kan du bli äggdonator.

Behandlingen
Vanligtvis görs en "kort" behandling som innebär dagliga injektioner med äggstimulerande hormon under cirka 2 veckor före ägguttaget.

Både hormonspiral och kopparspiral kan vara kvar under behandlingen.

Äggen uttas via slidan med hjälp av ultraljud. Du får smärtlindring, men behöver inte vara sövd. Man kan åka hem samma eftermiddag.
I flertalet fall behöver man inte vara borta från arbetet annat än de tider/dagar som undersökningar eller ägguttag görs.

Ersättning
Man har rätt till ersättning för resor, förlorad arbetsförtjänst och läkemedel som donator. Vi har en schablon som passar de flesta donatorer.
Vidare information kring regelverket för detta kan lämnas av kurator på Reproduktionsmedicin.

Anmäl ditt intresse eller ställ frågor
Mejla till donation.repromed.omr-oss.su@vgregion.se
Du kan även ringa till donationsbarnmorskorna på tisdagar och torsdagar kl 13.30 - 15.30, telefonnr. 031-342 37 84.


Senast uppdaterad: 2019-10-17 13:23