Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Donation av spermier

Cirka 15 procent av alla par har problem med ofrivillig barnlöshet. Orsaken till barnlöshet kan finnas antingen hos mannen eller hos kvinnan eller vara en kombination hos dem båda. Om orsaken finns hos mannen kan man bland annat hjälpa paret genom insemination med spermier från spermagivare. Det finns också samkönade kvinnliga par och ensamstående kvinnor som behöver hjälp att bli gravida med donerade spermier.
Par och kvinnor som blir hjälpta genom spermadonation känner stor tacksamhet till den för dem anonyme spermagivaren.

I Sverige utförs behandlingar med donerade spermier enligt Lagen (2006:351) om genetisk integritet mm och regleras via SOSFS 2009:32. Lagen innehåller en paragraf som ger barnet rätt till att få reda på spermagivarens identitet.
Med undantag av barnets rätt är spermagivaren helt anonym, d.v.s. ingen annan än eventuella barn har rätt att få uppgifter. All information om honom är sekretessbelagd och finns förvarad i speciella journaler i 70 år.

Vad krävs för att bli spermagivare?
Du ska:

  • vara frisk
  • ha sädesceller (spermier) som uppfyller kraven för nedfrysning
  • inte ha några kända ärftliga sjukdomar
  • vara mellan 23 och 45 år

Hur går det till?
När du anmäler ditt intresse för spermadonation blir du ombedd att lämna ett spermaprov för analys och provfrysning/tining. Vid godkänt resultat kommer du att kallas till ett informationssamtal hos läkare.
I anslutning till läkarsamtalet kommer följande prover att tas:

  • Blodprov (HIV, HTLV I och II, hepatit B och C (gulsot), och syfilis)
  • Blodprov för kromosomanalys samt screening för cystisk fibros (en ärftlig sjukdom)
  • Urinprov (klamydia och gonorré)

Är proverna godkända kallas du till samtal med kurator. Efter detta samtal tar du ställning till om du fortfarande vill bli donator. Samtalen är alltså inte bindande på något sätt. Du kommer också formellt att godkännas som donator då läkare och kurator har haft samråd.

Om du bestämmer dig för att bli donator kommer du att lämna spermaprov cirka en gång i veckan vid 8-10 tillfällen.

Du måste förplikta dig till att lämna ett blodprov för infektionerna ovan 6 månader efter senaste spermaprovet.

Ersättning utgår för varje spermaprov. Du behöver därför uppge ditt kontonummer då du lämnar spermaprov.

Anmäl ditt intresse eller ställ frågor
Mejla till donation.repromed.omr-oss.su@vgregion.se
Du kan även ringa till donationsbarnmorskorna på tisdagar och torsdagar kl 13.30 - 15.30, telefonnr. 031-342 37 84.


Senast uppdaterad: 2019-10-17 13:24