Vårdgivarinformation

Här finns remisser för dig som vill remittera patient till Reproduktionsmedicin.

Remisser och riktlinjer:

Standardremiss för utredning och behandling av infertilitet

Fertilitetsbevarande åtgärd kvinnor nybesök och eventuell behandling 

Fertilitetsbevarande åtgärd kvinnor indikation och remisser

Remiss spermaundersökning

Remittering av män för frysförvaring av spermier

Remiss skickas till adress på respektive blankett.


Senast uppdaterad: 2019-01-22 16:55