Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Havandeskapsförgiftning

Under graviditeten finns en risk att få högt blodtryck och protein i urinen, så kallad havandeskapsförgiftning eller preeklampsi. Oftast kommer besvären i slutet av graviditeten. De flesta får en lindrig form av havandeskapsförgiftning.

Information till dig som har högt blodtryck/ preeklampsi (havandeskapsförgiftning) under graviditeten

Blodtrycket anses som förhöjt om det överstiger 140/90.

Om detta upptäcks eller är känt före den 20:e graviditetsveckan kallas tillståndet för essentiell hypertoni.

Om blodtrycket stiger över denna nivå efter den 20:e graviditetsveckan kallas tillståndet graviditetshypertoni.

Förhöjt blodtryck och protein (äggvita) i urin, upptäckt tidigast i graviditetsvecka 20, kallas preeklampsi.

Preeklampsi delas in i olika grader. Majoriteten av kvinnor med preeklampsi får en mild och ofarlig form och föder friska barn på helt normalt sätt. Ibland kan dock preeklampsi utvecklas till en mer allvarlig variant. Det kan innefatta kraftigt förhöjt blodtryck, omfattande proteinutsöndring i urinen, påverkan på blodgenomströmningen i moderkakan som kan hämma barnets tillväxt och ibland också påverkan på flera av mammans inre organ. Eftersom det är viktigt att upptäcka sådana förändringar kontrolleras alla gravida kvinnor med regelbundna blodtrycksmätningar och urinprov på Mödravårdscentralen (MVC).

Handläggning

När högt blodtryck eller preeklampsi upptäcks vid ett rutinbesök brukar kontrollerna utvidgas. Det kan innebära extra besök på MVC eller sjukhuset för:

Blodprov: Hb = blodvärde, TPK=blodplättar, ALAT=leverprov och Kreatinin=njurprov

Blodtryckskontroller

Urintest: - ibland med uppsamling av ett dygns urinmängd

CTG: registrering av barnets hjärtljud och aktivitet

Ultraljudsundersökning: tillväxtmätning av barnet, blodflödesmätning i navelsträngen och uppskattning av fostervattenmängden.

Vilka undersökningar som utförs, hur ofta de görs och var de äger rum varierar och beror på tillståndets allvarlighetsgrad. I de flesta fall krävs enbart utökade kontroller på MVC kombinerat med enstaka besök på sjukhuset för ultraljudskontroll.

Behandling av hypertoni/preeklampsi

Preeklampsi beror på reaktioner i moderkakan i samband med graviditeten, det är inget man stressar sig till. För att hålla blodtrycket på en acceptabel nivå är det dock viktigt att undvika stress när tillståndet väl är känt. Sjukskrivning på deltid/heltid är därför en vanlig åtgärd. Ibland kan läkemedel behövas för att sänka blodtrycket. Vid svåra symtom kan inläggning på sjukhus bli aktuell.

När barnet är fött försvinner orsaken till preeklampsi och symtomen går tillbaka. Igångsättning av förlossningen, i vissa fall flera veckor innan beräknat förlossningsdatum, kan därför ibland vara det bästa alternativet.

Hos kvinnor med essentiell hypertoni kan blodtrycket påverkas av graviditeten. De som medicinerar mot förhöjt blodtryck får ofta ändra dosering (och ibland byta läkemedel) i samråd med läkare. Till skillnad från preeklampsi går detta tillstånd inte över efter förlossningen.

Symtom på svår preeklampsi

Huvudvärk som inte släpper efter värktablett (paracetamol)

Smärta i bukens övre del

Symtom från ögonen (ögonflimmer eller känslighet för ljus)

Snabb viktuppgång (för att man samlar på sig vätska)

Illamående i sen graviditet

Nedsatt urinproduktion

-kan vara symtom på svår preeklampsi.

Om något av dessa symtom förekommer är det viktigt att snabbt kontakta MVC eller sjukhus för rådgivning och bedömning.

Kontakt dagtid: Ring ordinarie MVC i första hand, i andra hand förlossningskoordinatorn 031-343 12 50

Kontakt helger, kvällar och nätter: Ring förlossningskoordinatorn 031-343 12 50

Du kan också kontakta Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

I mycket sällsynta fall förekommer det att kvinnan får kramper (eklampsi). Skulle det inträffa utanför sjukhus skall ambulans tillkallas för omedelbar transport till förlossningsavdelning (ring 112).

Inläggning på sjukhus

Vid svårare former av hypertoni/preeklampsi läggs kvinnan in på Special-BB eller på specialförlossningsavdelningen på Östra Sjukhuset. Man gör då dagliga kontroller av allmäntillstånd, vikt, blodtryck, puls och urintest. Ibland behövs noggrann kontroll av vätskebalansen och då fyller man i listor över vätskeintag och urinproduktion. Individuell bedömning görs avseende hur ofta man behöver ta blodprover, övervaka barnet med CTG eller ultraljud och om förlossningen behöver sättas igång i förtid.

Förlossning

Vaginal förlossning är oftast det bästa för både mor och barn. I de flesta fall när kvinnan har en mild form av hypertoni/preeklampsi kan man avvakta spontan förlossningsstart.

Ibland är det dock angeläget att sätta igång förlossningen i förtid (induktion). Det kan ske på flera sätt, beroende på hur långt graviditeten har kommit och om livmoderhalsen börjat förbereda sig för förlossning. Om den är mjuk och öppen 2-3 cm kan man göra hål på fosterhinnorna så att vattnet går. När vattnet har gått brukar värkarbetet starta. Ibland behövs också ett värkförstärkande dropp.

Om livmoderhalsen är fast och sluten finns flera olika metoder för att förbereda den för igångsättning.

Kejsarsnitt kan utföras om förlossning måste ske snabbt, eller om kvinnan av någon anledning inte bör föda vaginalt. Kejsarsnitt sker oftast i ryggbedövning, och då är kvinnan vaken och partnern kan närvara vid operationen. I sällsynta fall måste kejsarsnitt göras i narkos (kvinnan sover). Vid dessa tillfällen kan partnern inte närvara vid operationen.

Avdelningar för nyfödda barn (neonatalavdelning)

Det finns två avdelningar för vård av barn som föds för tidigt och för barn som har särskilda behov. På Östra sjukhuset ligger avdelning 316 på plan 5, i samma hus som Kvinnokliniken.  Föräldrarna kan vara hos sitt barn så mycket som de själva önskar.

Efter förlossningen

Fortsatta kontroller görs på förlossningen eller på BB-avdelningen eftersom risk för blodtrycksstegring kvarstår minst ett par dygn efter förlossningen. I de flesta fall återgår blodtrycket till normal nivå efter förlossningen men det tar olika lång tid.

Nästa graviditet

Preeklampsi är vanligast hos förstföderskor. Risken för att drabbas av preeklampsi även i nästföljande graviditet är relativt liten för friska kvinnor, men något ökad för kvinnor som har essentiell hypertoni, diabetes eller njursjukdom. Man kan själv minska risken för återinsjuknande genom att inte vara överviktig. Tidigt i graviditeten gör läkare på Mödravårdscentralen upp en vårdplan.


Senast uppdaterad: 2018-05-09 14:10