SWEPIS, the Swedish Post-term Induction Study

Gått över tiden? Är du intresserad av att delta i en vetenskaplig undersökning om när det är bäst för mor och barn att sätta igång förlossningen vid en graviditet som varar mer än 41 graviditetsveckor?

Om du vill vara med kommer du att lottas till en av två grupper. I den första gruppen sätts förlossningen igång när du har gått 8–10 dagar över tiden. I den andra gruppen sätts förlossningen igång 14–15 dagar över tiden, enligt rutin i Sverige i dag.

Du kan delta i denna studie om du:

 • Inte tidigare har genomgått kejsarsnitt
 • Genomgått datering av graviditeten med ultraljud
 • Inte har högt blodtryck
 • Inte tidigare har deltagit i studien

SWEPI-studien är en nationell studie och pågår på flera förlossningsenheter i landet, bland annat i Varberg, Borås och Stockholm. 

Så här gör du om du vill delta 

Ring eller e-posta våra studiebarnmorskor innan graviditetsvecka 40+5.

Anna Wessberg
Telefon: 076-618 60 33 

Helena Nilvér
Telefon: 076-618 66 68

E-postswepis.goteborg@gmail.com

Anna och Helena kan ge mer information och svara på frågor om studien.

Ansvariga för studien i Göteborg 

 • Anna Wessberg, barnmorska, studiekoordinator, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 
 • Helena Nilvér, barnmorska, studiekoordinator, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Ulla-Britt Wennerholm, överläkare, docent 
 • Henrik Hagberg, överläkare, professor
 • Helen Elden, överbarnmorska, docent
 • Monica Eriksson Orrskog, överläkare
 • Verena Sengpiel, specialistläkare, docent
 • Göteborgs universitet och Kvinnosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Information och samtyckesblankett på olika språk

SWEPI-Studien SVENSKA

SWEPI-Studien RYSKA

SWEPI-Studien MONGOLISKA

SWEPI-Studien SORANI

SWEPI-Studien SERBISKA

SWEPI-Studien ALBANSKA

SWEPI-Studien FRANSKA

SWEPI-Studien THAI

SWEPI-Studien ARABISKA

SWEPI-Studien BOSNISKA KROATISKA

SWEPI-Studien POLSKA

SWEPI-Studien SPANSKA

SWEPI-Studien TURKISKA

SWEPI-Studien SOMALISKA

SWEPI-Studien TIGRINJA

SWEPI-Studien ENGELSKA

SWEPI-Studien FARSI


Senast uppdaterad: 2018-10-09 12:30