Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidig hemgång efter förlossning

Friska omföderskor med normal förlossning och ett friskt barn går hem 6–8 timmar efter förlossningen. Stöd från sjukhuset ges under första veckan via telefonkontakt och ett bokat återbesök. Om barnet föds på kvällen kan ni stanna kvar över natten.

Frågor och svar om tidig hemgång

Om jag eller barnet mår dåligt kan vi stanna på BB då?
Ja, om du eller barnet inte mår bra läggs du in på BB och stannar på sjukhuset. Vi gör alltid individuell bedömning tillsammans med dig, barnmorskan och barnläkare. Om förlossningen inte varit normal eller om du eller barnet inte mår bra är tidig hemgång timmar inte aktuell.

Vad gör ni för att kontrollera att barnet mår bra?
Innan tidig hemgång görs alltid extra kontroller för att se att barnet är friskt. En extra barnläkarundersökning görs och resultatet av denna måste vara helt normalt för att barnet ska kunna åka hem.

Vi kontrollerar barnets syresättning med tanke på hjärtfel och mäter graden av gulhet i huden. Vi använder en särskild checklista för att identifiera riskfaktorer för infektion. Barnet måste också ha ett normalt sugbeteende vid bröstet.

Om barnet avviker på någon av dessa punkter, så är tidig hemgång inte aktuell.

Varför är förstahandsvalet för omföderskor tidig hemgång?
I de allra flesta fall är den nyförlösta frisk, graviditeten och förlossningen normal och det nyfödda barnet välmående. I gruppen friska omföderskor är risken mycket liten att det är något fel på barnet.

Inom sjukvården har vi sett att vårdtiden på sjukhus har kortats generellt de sista åren. Det här ser vi också inom förlossningsvården. I gruppen friska omföderskor med normal graviditet, förlossning, välmående förälder och barn är vårdtiden i genomsnitt ett dygn i dag.

Flera sjukhus i Sverige har nu byggt upp en organisation för att kunna erbjuda tidig hemgång efter förlossning när allt är normalt och den nyförlösta och barnet mår bra. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan 2016 byggt upp en omfattande organisation för tidig hemgång för att konsekvent kunna erbjuda tidig hemgång efter förlossning till friska omföderskor. 

Efter 6–8 timmars observation på förlossningsavdelningen och undersökning av barnläkare kan familjen gå hem med uppföljning via telefon och återbesök på BB-mottagningen.

Vi följer upp alla som går på tidig hemgång och föräldrarna upplever det positivt att vara hemma tillsammans med sitt nyfödda barn och sin övriga familj. Föräldrarna tycker att det fungerar bra att återhämta sig i sin hemmiljö.

Åker vi hem även på natten om vi väljer att gå hem efter 6–8 timmar?
Nej, ni behöver inte åka hem på natten utan föder du på sen eftermiddag eller kväll så kan ni stanna kvar till morgonen därpå.

Är det möjligt för mig som fått mitt första barn att gå hem efter 6–8 timmar eller är det bara möjligt om man fått barn tidigare?
Om du är förstföderska och vill gå hem efter 6–8 timmar så går det bra om du och barnet är friska och förlossningen har varit normal.

Uppföljning för dig som väljer att gå hem efter 6–8 timmar

Vilken uppföljning får jag hemma sedan?
Du får uppföljning dagen efter att du gått hem via telefon av en barnmorska på BB-mottagningen. Du får också ett telefonnummer (031-343 54 09) som du kan ringa dygnet runt och prata med en barnmorska vid behov.

BB-mottagningen finns som stöd under första veckan både via telefon och ett bokat återbesök. Därefter tar barnhälsovården över.

Vilken uppföljning får barnet?
Du kommer på återbesök och uppföljning till BB-mottagningen efter 48 timmar. En barnläkare undersöker då barnet en andra gång. Man gör även en andra kontroll av barnets syresättning med tanke på hjärtfel.

Ett PKU-prov tas också vid detta besök. PKU-prov görs för att hitta barn med någon av ett antal ovanliga men allvarliga medfödda sjukdomar som går att behandla, och där en tidig diagnos är viktig för prognosen.

Om barnet är gult, så kan ett blodprov tas för att mäta gulsotsvärdet i blodet.

Vad gör jag om jag eller barnet inte mår bra när vi kommit hem?
Då kan du vända dig till sjukhuset på telefonnummer 031-343 54 09 (som fungerar dygnet runt) för att rådfråga en barnmorska. Det kan till exempel vara frågor om att barnet inte vill suga och upplevs som trött eller att barnet upplevs mer gult.

Om det är mycket akut så ringer du 112.

Tidigare erfarenheter

Måste jag gå hem direkt med andra barnet om amningen med första barnet inte fungerade?
Du kan stanna kvar för att se hur amningen fungerar om du känner dig osäker på amningen på grund av tidigare erfarenheter. Vi gör alltid en individuell bedömning tillsammans med dig, barnmorskan och barnläkare.

Efter min förra förlossning mådde jag inte alls bra och hade inte orkat gå hem. Jag vet inte om jag klarar det den här gången?
Om du inte mår bra ska du stanna på vår BB-avdelning. Om du mår bra men känner dig tveksam att gå hem på grund av tidigare upplevelser gör vi en individuell bedömning tillsammans med dig. Du har alltid en möjlighet att välja att stanna kvar på vår BB-avdelning.


Senast uppdaterad: 2018-06-08 14:30