Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vård efter förlossningen

Vård efter förlossning

På förlossningsavdelningen sker eftervård av dig och ditt barn.

Har du fött barn tidigare, är frisk och nu har haft en normal förlossning går du hem 6–8 timmar efter förlossningen. En förutsättning är att du och barnet mår bra och att amningen har kommit igång.

När du har kommit hem får du stöd från sjukhuset via telefonkontakt och ett bokat återbesök. Du kan när som helst på dygnet ringa om du eller barnet inte mår bra eller om du undrar något. Om barnet föds på kvällen kan ni stanna kvar över natten.

Mer information om tidig hemgång

Du som föder ditt första barn stannar vanligen på BB efter förlossningen, men om allt gått bra och du önskar kan du välja att gå hem efter 6–8 timmar.

Hudnära vård av barnet

Efter förlossningen uppmuntrar vi föräldrarna att vårda barnet hud mot hud. Hud mot hud gynnar anknytningen, ökar ditt och barnets välbefinnande och gynnar amningsstarten.

Fördelar för barnen:

 • Bättre temperaturreglering
 • Sover lugnare
 • Gråter mindre
 • Blodsockret stabiliseras
 • Gynnar näringsupplagringen
 • Ökar snabbare i vikt
 • Ökat välbefinnande
 • Anpassar sig fortare till livet utanför livmodern
 • Utsöndringen av stresshormoner i samband med smärtsamma åtgärder är lägre hos barn som vårdas hud mot hud.

Fördelar för föräldrarna:

 • Lättare att knyta än till barnet 
 • Blir lugnare
 • Självförtroendet i föräldrarollen ökar
 • Mindre risk för depression
 • Välmåendet påverkas positivt
 • Enklare att tyda barnets signaler och lära känna sitt barn
 • Bättre förutsättningar för en lyckad amningsstart
 • Frekventare och längre amning
 • Ger ökad oxytocinfrisättning och ökad bröstmjölksproduktion
 • Hud mot hud ökar partnerns delaktighet

Nils Bergmans filmer om hud mot hud

https://www.youtube.com/watch?v=51xmkaj8dOg

https://www.youtube.com/watch?v=2IYtFrgbDUo

WHO's Kangaroo Mother Care

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42587/1/9241590351.pdf

Amning

Första amningen brukar ske de närmaste timmarna efter förlossningen. Du erbjuds amningsstöd och anpassat amningssamtal.

Vårdtiden kan variera beroende på ditt och barnets behov. Friska omförderskor med normal förlossning går hem 6–8 timmar efter att barnet är fött. Möjlighet för detta finns även för förstföderskor där allt är bra. Åker ni hem inom 6–24 timmar erbjuder vi er ett telefonsamtal av barnmorska dagen efter hemgång för uppföljning.

BB

Om du eller barnet har ett utökat vårdbehov finns det möjlighet att stanna kvar på BB för behovsanpassad vård. Individuell, planerad vårdtid är vårt mål. Innan överflytt till BB-avdelning bedöms ditt och barnets vårdbehov av en barnmorska.

På vår BB-avdelning har vi familjerum. Var ni blir placerade beror på hur du och ditt barn mår efter förlossningen och hur beläggningen ser ut på avdelningen.

När ni kommer till BB hälsas ni välkomna och får en rundtur på BB-avdelningen. Ni får ett BB-rum och informeras om rutiner och BB-foldern med ”trädet” som samtalsmodell.

Målet för vårdtiden är att främja anknytningen mellan föräldrar och barn, att stödja och stärka er under amningsstarten samt att ge möjlighet till återhämtning efter förlossningen. Ni får även stöd och information om barnskötsel, fysiska förändringar efter förlossningen och föräldraskap.

Kostnad
För dig som är har fött barn: 100 kronor per dygn. Frukost, lunch, middag och kvällsfika ingår. Alla måltider serveras i köket.
För partner eller anhörig: 200 kronor per dygn. Frukost och kvällsfika ingår. Övriga måltider finns att köpa i restaurangen.

BB-foldern
BB-foldern är utarbetad av familjer med erfarenhet av BB-vård. BB-foldern följer er genom vårdtiden. Syftet är att skapa struktur och tydlighet och öka föräldrarnas inflytande i sin egen vård. BB-foldern utgör en gemensam standard som ligger till grund när vi tillsammans tar fram en vårdplan. Planen görs upp efter några timmars vila och återhämtning. Vården individanpassas utifrån varje familjs behov.

Innan ni går hem

Innan hemgång kontrolleras barnets syremättnad i blodet, så kallad POX-screening. Det är ett enkelt och helt smärtfritt test för att upptäcka vissa hjärtfel. Innan ni åker hem blir barnet även undersökt av en barnläkare med en BUS (barnundersökning) och viktkontroll.

Vi erbjuder samtal om förlossning, vad vi kallar postpartumsamtal, på BB innan hemgång eller vid återbesöket på BB-mottagningen.

Vid hemgång gör vi en planering och håller ett utskrivningssamtal, där vi gemensamt bedömer vilken uppföljning ni behöver. Återbesök sker på sjukhusens BB-mottagning, hörselmottagning och vid behov på antenatal-mottagningen. På Östra Sjukhuset finns även en amningsmottagning.

PKU-prov tas på alla barn efter 48 timmar. Vid hemgång får ni information och bokad tid för PKU-provtagningen. Provtagningen sker på ert uppföljande återbesöket på BB-mottagningen.

Hörselkontroll av barnet brukar ske inom 1–4 veckor med ett bokat besök på hörselmottagningen på Östra. En kallelse skickas hem till er.

Vårt mål är att ge god vård och gott bemötande.

Välkomna till oss!


Senast uppdaterad: 2018-11-08 10:53