Verksamhet Anestesi Operation IVA

I verksamhetsområdet ingår två operationsavdelningar, en intensivvårdsavdelning/uppvaksavdelning samt en tryckkammare. Vård ges till patienter inom område Östra, övriga Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt inom och utanför Västra Götalandsregionen. I samverkan med Sahlgrenska Akademien bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete. Vårt ansvar omfattar anestesi (narkos), operationsservice, intensivvård, uppvakningsvård och akut smärtbehandling. Hyperbar syrgasbehandling ges akut  i vår tryckkammare där även dagliga planerade behandlingar görs. Via länkarna nedan hittar du kort presentation om enheterna vid verksamhetsområdet.

Mottagningar

Avdelningar