Intensivvårds- och uppvakningsavdelning

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

BESÖKSTIDER
mån - sön dygnet runt

Diagnosvägen 11

plan 1

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Kollektivtrafik: Hållplats Östra sjukhuset. Vänligen se www.vasttrafik.se för information. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi på intensivvårdsavdelningen tar emot dig som behöver avancerad behandling och omvårdnad med noggrann övervakning. På uppvakningsavdelningen tar vi emot dig som genomgått en operation.

Din vistelse hos oss

Intensivvårdsavdelningen (IVA) är uppdelad i två delar: en allmän intensivvårdsavdelning och en postoperativ avdelning (uppvakningsavdelning). 

Det finns möjlighet att få kontakt med kurator, präst och tolk. Be personalen på avdelningen om hjälp med att skapa den kontakten. För dig som vårdas lite längre hos oss skriver vi dagbok. Du som patient och dina närstående blir då också erbjudna återbesök en tid efter vistelsen. 

Checklista inför din vistelse:

  • Då vi inte har möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen är det bra om närstående tar med dem hem.
  • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon i patientsalarna. Om du behöver ringa finns möjlighet att låna telefon på avdelningen.

För dig som närstående och besökare:

  • Besök av närstående är en viktig del i tillfrisknandet av dig som patient på vår intensivvårdsavdelning och därför har vi inga bestämda besökstider. Barn får gärna besöka vår avdelning.
  • Vi ber närstående att kontakta ansvarig sjuksköterska innan besöket så att det inte kolliderar med ronder, undersökningar och vilotid. På vår uppvakningsavdelning är vi restriktiva med besök eftersom du som patient behöver lugn och ro efter operationen.
  • På grund av allergier och infektionskänsliga patienter ber vi besökare att undvika parfym och blommor med stark doft.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, fysioterapeut, sjuksköterska och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annica Jakobsson, verksamhetsassistent
Telefon: 031-3434878
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Andrea Frid, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 68 81
E-post: 

Bertil Andersson, överläkare och medicinskt ansvarig