Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Operation 1 Östra

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - söndag
dygnet runt

Växeltelefon

Öppettider

måndag - söndag
dygnet runt

Besöksadress

Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg

Vi är en av Skandinaviens största och ledande kolorektala operationsenheter. Vi tillhandahåller kirurgi till vuxna, till största delen inom kolorektal kirurgi, övre gastrokirurgi och infektionsrelaterade ingrepp samt en del barnortopedi. Vi ger även anestesiservice till tandvården (vuxna och barn), psykiatriska kliniken, röntgen, gastroenterologiska avdelningen (GEA), tryckkammarenheten och medicinkliniken. Vi har utöver planerad kirurgi även akutverksamhet dygnet runt.

Vid ditt besök hos oss

En stor del av våra operationer i övre och nedre tarmkanalen sker med så kallad titthålskirurgi. Vissa operationer utförs så att du som patient kan gå hem samma dag.

Inför din operation skickas information hem till dig med de förberedelser som gäller just dig och din operation. På operationsdagens morgon kommer du antingen till sänghallen på operationsavdelningen eller operationsmottagningen för att förbereda dig inför operationen.

Opererande läkare kommer oftast och genomför ett kort avstämningssamtal innan det är dags för operationen.

I samband med förberedelserna får du dropp, en rock, mössa och strumpor. Du blir hämtad av en anestesisjuksköterska från operation när det är din tur att gå in till operationssalen.

Inne på operationssalen träffar du operationsteamet 
För din säkerhet ställs många frågor som ibland upprepas flera gånger av olika personal.

Inne på operationssalen finns mycket teknisk apparatur, starka lampor och olika ljud. 
Operationsbordet är förberett för att vara så varmt och bekvämt som möjligt. 
Personalen kopplar upp dig till övervakningsutrustningen.

I samband med anestesibedömningen som gjorts tidigare har du och narkosläkaren kommit överens om eventuell epiduralbedövning för smärtlindring efter operationen behövs. Denna epiduralbedövning läggs innan sövning i de allra flesta fall.

När alla förberedelserna är avklarade är det dags att påbörja sövningen. 
Du blir övervakad när du sover under hela operationen. Efter operationen överlämnas du till den postoperativa avdelningen.

 

Checklista inför din vistelse

  • Lämna gärna dina värdesaker hemma.
  • Endast en av dina närstående har möjlighet att följa med till sänghallen.

Vi bedriver omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv på dig som patient. Vården sker i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och i överenstämmelse med individens säkerhet, värdighet, mänskliga rättigheter och med en individuell anpassning av vården till varje patients unika behov.

I vårt uppdrag ingår utbildning och forskning. Vi tillhandahåller utbildning för studenter av olika yrkeskategorier. Vi har totalt cirka 100 medarbetare och genomför cirka 4 000 operationer per år.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska och specialistläkare i anestesiologi och kirurgi.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Lämna gärna dina synpunkter till:

Ulrika Karlsson, Tf verksamhetsassistent
E-post: ulrika.k.karlsson@vgregion.se

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Elisabeth Runesson

Vårdenhetschef

Linn Almér

Vårdenhetschef

Katarina Hallén

Vårdenhetsöverläkare

Randolph Schnorbus

Överläkare

Senast uppdaterad: 2021-04-01 07:57