Operation 2 Östra

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Diagnosvägen 15

plan 5

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra Sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt spårvagn linje 1, Diagnosvägen 15, se skyltning inom sjukhusområdet

Vi tar emot dig som behöver en gynekologisk eller förlossningsrelaterad operation som exempelvis kejsarsnitt. Vi utför både akuta och planerade operationer.

Din vistelse hos oss

Vi erbjuder anestesi- och operationssjukvård som är relaterad till gynekologi och förlossningssjukvård.

Vi har sex operationssalar, en uppvakningsdel och en preoperativ del där du som patient förbereds inför din operation.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, steriltekniker, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska, gynekolog, obstretiker, anestesiläkare och medicinsk sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annica Jakobsson, verksamhetsassistent
Telefon: 031-3434878
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Jan-Fredrik Schöldström, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 41 96
E-post: 

Karin Olausson, tf vårdenhetsöverläkare
E-post: E-postadress