Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Smärtcentrum

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

1/6 - 31/8
måndag - fredag
7:30 - 13:00
1/9 - 31/5
måndag - fredag
7:30 - 16:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag
7:30 - 16:00

Besöksadress

Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg

Smärtcentrum är ett tvärprofessionellt multimodalt team på specialistnivå som vänder sig till dig med olika typer av svåra långvariga smärttillstånd.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss bör remissen vara från din läkare på vårdcentral eller annan instans som planerar fortsatt kontakt med dig. Smärtcentrum är en mottagning på specialistnivå som erbjuder konsultation och tidsbegränsade behandlingar - det är därför viktigt att du har en ansvarig läkare som vi kan samarbeta med och som följer upp din behandling efter att insatsen här är avslutad.

Detta ska en remiss till Smärtcentrum Östra sjukhuset innehålla

Fokus för en behandling på Smärtcentrum är att hjälpa dig att hitta nya strategier för att själv kunna påverka din smärtproblematik.

På Smärtcentrum behandlar vi svåra långvariga smärttillstånd med fokus på medicinsk smärtlindring och aktiv smärthantering i olika former.  Alla eventuella behandlingar, undersökningar och ingrepp/operationer som syftar till att försöka avlägsna orsaken till smärtan ska vara genomförda och utvärderade innan du kommer till oss.

För att behandlingen skall kunna leda till en positiv förändring är det allra viktigaste att du själv är redo att arbeta med ett aktivt förhållningssätt till din smärta och att du är öppen för att lära dig mer om den. Smärta är svår att leva med och det finns inte alltid enkla lösningar. Däremot kan vi tillsammans undersöka behandlingsformer, förhållningssätt och strategier som gör det möjligt för dig att leva ett så aktivt och gott liv som möjligt.

Vid ditt besök hos oss

Inför ditt första besök får du några frågeformulär hemskickade där du ska svara på frågor om din smärtupplevelse och hur den påverkar din vardag. Här gör vi en kartläggning av din smärta, din livssituation och dina förväntningar.

Efter det första besöket träffas vi i teamet och diskuterar olika behandlingsförslag. Ett utfall av bedömningskonferensen kan vara att du som patient blir aktuell för behandling på Smärtcentrum.

I de fall där det inte blir aktuellt med fortsatt behandling här på Smärtcentrum återremitteras du till inremitterande läkare med förslag på behandling. Oavsett beslut så blir du personligt informerad. 

Möjliga behandlingsinsatser på Smärtcentrum är samtal med läkare, insättning eller justering av läkemedel tillsammans med läkare och/eller smärtsköterska, bedömning och träning hos fysioterapeut, psykoterapeutisk behandling hos psykolog eller kontakt med kurator. Våra smärthanteringskurser i gruppformat syftar till att öka patienters kunskap om smärta och smärthantering.

Smärtcentrum ansvarar inte för sjukskrivning, andra intyg eller rehabilitering. Det är därför viktigt att du som patient har fortsatt kontakt med den läkare som skrev remissen. Efter att vi har avslutat insatserna återgår du som patient i de flesta fall till din ordinarie läkare.

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Om du inte kan checka in via mobilen:

  • Anmäl ditt besök i Centralkassan eller använd dig av Självincheckningstjänsten via Mobilt Bankid. Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Besök hos läkare samt teambesök kostar 300 kr, sjuksköterska 100 kr, psykolog 100 kr, kurator 100 kr och fysioterapeut 80 kr.       
  • Mer information inför ditt besök på Smärtcentrum

Vi som arbetar här

Vi är ett tvärprofessionellt, multimodalt team. Det innebär att det på vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel smärtsköterska, fysioterapeut, psykolog, kurator och specialistläkare inom anestesi, psykiatri och invärtes medicin. Alla läkare har dessutom specialistkompetens i smärtlindring.

Teamet har kompetens kring utredning och behandling med neuromodulationsteknik,  som till exempel TENS och ryggmärgsstimulering vid angina pectoris och perifer neuropatisk smärta. Samarbete med Operation 1 sker vid invasiva behandlingsmetoder.

På enheten bedrivs forskning inom neuromodulation, behandling av långvarig- och postoperativ smärta. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Lämna gärna dina synpunkter till:

Josefin Johansson, verksamhetsassistent
josefin.a.johansson@vgregion.se 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ann-Charlotte Eliasson

Enhetschef

Olaf Gräbel

Verksamhetschef

Senast uppdaterad: 2022-07-07 10:50

Chatta med Liv chatbot logo