Remiss till Smärtcentrum Östra sjukhuset

En remiss till Smärtcentrum Östra Sjukhuset rörande patienter med långvarig smärta skall innehålla:

  •  Namn på ansvarig läkare som har uppföljningsansvar
  • Kort sammanfattning av sjukhistoria
    - debut, förlopp, behandlingar och utfall av behandling/rehabilitering 
  • Genomförda utredningar och resultatet av dessa 
  • Psykosociala faktorer av betydelse 
  • Försörjning, sysselsättning, sjukskrivning 
  • Aktuell och tidigare provad medicinering och effekt av denna 
  • Frågeställning till Smärtcentrum 

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras. 

Remissen skall skickas med vanlig post alternativt med internpost i förslutet kuvert till:

Remissportalen
Medicin Östra
413 45 Göteborg


Senast uppdaterad: 2018-04-08 13:42