Remiss till Smärtcentrum Östra sjukhuset

En remiss till Smärtcentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra rörande patienter med långvarig smärta skall innehålla:

 • Namn på ansvarig läkare som har uppföljningsansvar
 • Kort sammanfattning av sjukhistoria:
  Debut, förlopp, behandlingar och utfall av behandling/rehabilitering inkluderande tidigare kontakter med smärtmottagningar och rehabiliteringsenheter
  Psykiatrisk samsjuklighet och omfattning
 • Genomförda utredningar och resultatet av dessa
 • Psykosociala faktorer av betydelse
 • Försörjning, sysselsättning, sjukskrivning
 • Aktuell och tidigare provad medicinering och effekt av denna
 • Frågeställning till Smärtcentrum
 • Bekräftelse att remissen är skriven i samtycke med patient

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

Remissen skall skickas med vanlig post alternativt med internpost i förslutet kuvert till:

Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg


Senast uppdaterad: 2018-09-11 10:29