Remiss till Smärtcentrum Östra sjukhuset

En remiss till Smärtcentrum Östra Sjukhuset rörande patienter med långvarig smärta skall innehålla:

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras. 

Remissen skall skickas med vanlig post alternativt med internpost i förslutet kuvert till:

Remissportalen
Medicin Östra
413 45 Göteborg