Information inför ditt besök på Smärtcentrum SU/ÖS

 Kallelse till bedömningssamtal

 Bedömningskonferens

 Möjliga behandlingsinsatser på smärtcentrum

Fokus för en behandling på Smärtcentrum är att hjälpa dig att hitta nya strategier för att själv kunna påverka din smärtsituation.

På smärtcentrum behandlar vi svåra långvariga smärttillstånd med fokus på medicinsk smärtlindring och aktiv smärthantering i olika former. Alla eventuella behandlingar, undersökningar och ingrepp/operationer som syftar till att försöka avlägsna orsaken till smärtan ska vara genomförda och utvärderade innan du kommer till oss.

För att behandlingen skall kunna leda till en positiv förändring är det allra viktigaste att du själv är redo att arbeta med ett aktivt förhållningssätt till din smärta och att du är öppen för att lära dig mer om den. Smärta är svår att leva med och det finns inte alltid enkla lösningar. Däremot kan vi tillsammans undersöka behandlingsformer, förhållningssätt och strategier som gör det möjligt för dig att leva ett så aktivt och gott liv som möjligt.