Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remiss till Smärtcentrum Östra sjukhuset

En remiss till Smärtcentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra rörande patienter med långvarig smärta skall innehålla:

 • Namn på ansvarig läkare som har uppföljningsansvar
 • Kort sammanfattning av sjukhistoria:
  Debut, förlopp, behandlingar och utfall av behandling/rehabilitering inkluderande tidigare kontakter med smärtmottagningar och rehabiliteringsenheter
  Psykiatrisk samsjuklighet och omfattning
 • Genomförda utredningar och resultatet av dessa
 • Psykosociala faktorer av betydelse
 • Försörjning, sysselsättning, sjukskrivning
 • Aktuell och tidigare provad medicinering och effekt av denna
 • Frågeställning till Smärtcentrum
 • Bekräftelse att remissen är skriven i samtycke med patient

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

Remissen skall skickas med vanlig post alternativt med internpost i förslutet kuvert till:

Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg


Senast uppdaterad: 2018-09-11 10:29