Avdelning 369

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Journalvägen 5

Plan 5

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra Sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20, alternativt spårvagn linje 1. Följ skyltning inom sjukhusområdet. Journalvägen 5, plan 5.

Avdelning 369 Dagvård vänder sig till vuxna med missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet som har behov av tät kontakt med sjukvården för att få hjälp med att strukturera sin vardag.

Vi som arbetar här

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

 

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården