Avdelning 306

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 10:00 - 19:00

Diagnosvägen 21

plan 4

416 85 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra Sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt spårvagn linje 1. Journalvägen 10, se skyltning inom sjukhusområdet. Plan 4

Vi tar emot dig mellan 16 och 21 år som missbrukar alkohol eller narkotika och behöver abstinensbehandling. Vi tar emot ungdomar från hela Västra Götalandsregionen.

Din vistelse hos oss

Innan du läggs in hos oss träffar vi oftast dig för ett bedömningssamtal.

När du skrivs in hos oss kommer du först att ha ett samtal tillsammans med en läkare och en av dina kontaktpersoner. Då kommer vi att gå igenom allt som rör din vistelse hos oss, till exempel vilka som får besöka och ringa till dig och hur din vård kommer att se ut. Du kommer också att få lämna ett urinprov.

Vi vill att du har med dig så lite saker som möjligt. Du kommer att behöva ta med dig kläder men vi erbjuder dig toalettartiklar. Mobiltelefonen vill vi att du lämnar hemma. Det är bra om du har med pengar ifall du vill handla i kiosken.

Vårdtiderna varierar beroende på abstinensbesvär och annan problematik, vanligtvis handlar det om 14 dagars inneliggande vård på avdelningen.

Tillsammans med dig, dina närstående, socialtjänsten och andra berörda planerar vi hur din vård efter vistelsen ska se ut. 

I samarbete med Göteborgs Stad finns även Götateamet som på uppdrag av socialtjänsten kan erbjuda intensiv öppenvård efter avgiftning på avdelningen.

Avdelningen är en länk i vårdkedjan av insatser för unga missbrukare. I vårdkedjan ingår bland annat de fyra Mini-Maria mottagningarna i Göteborg.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns bland annat skötare, behandlingsassistent, sjuksköterska, kurator, psykolog och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Petro Lindeman, sektionsledare
Telefon: 031 - 343 84 06
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Petro Lindeman, vårdenhetschef
E-post: E-postadress