Avdelning 364

Östra sjukhuset

Avdelning 364 är stängd.
För mer information kontakta avdelning 367.

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - fre 16:00 - 19:00

Journalvägen 5

plan 3

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra Sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20, alternativt spårvagn linje 1. Följ skyltning inom sjukhusområdet. Journalvägen 5, plan 3.

Vi är en akutvårdsavdelning som tar emot patienter med ett komplicerat missbruk och psykiatrisk diagnos.

Din vistelse hos oss

Du som patient kommer till vår avdelning via psykiatrisk akutmottagning Östra sjukhuset eller direkt från någon av våra mottagningar.

När du kommer till vår avdelning får du information om avdelningens regler och rutiner kring till exempel besök, måltider och kontaktperson.

För att förhindra att droger kommer in på avdelningen får du byta om till sjukhuskläder. Vi går då också igenom dina medhavda artiklar. Av samma anledning tar vi hand om din mobiltelefon under vårdtiden.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier till exempel skötare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Kristina Ernback, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 73 64 
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter och klagomål

Ansvariga för avdelningen

Kristina Ernback, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 73 64 
E-post: