Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avdelning 368

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - söndag
dygnet runt

Växeltelefon

Öppettider

måndag - söndag
dygnet runt

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg

Digitalt vårdmöte

I appen Mitt vårdmöte har du möjlighet att boka ett digitalt möte i app eller webb för ett bedömningssamtal avseende planerad abstinensbehandling i slutenvård (avdelning 368) eller dagvård (avdelning 609). BankID krävs för att kunna boka en tid/legitimera sig. Utifrån detta bedömningssamtal görs sedan en bedömning i vårt remissteam om ditt behov motsvarar slutenvård, dagvård eller annan insats. Därefter återkopplar vi vilken bedömning som gjorts.

Socialsekreterare, boendestödjare, anhörig eller liknade är självklart välkomna att delta i samtalet som ett stöd. Ifall du saknar bankID kan du ta kontakt med oss för att bli inbjuden till digitalt möte. Du behöver då ha någon professionell (socialsekreterare, kontaktperson på öppenvård o.s.v) närvarande som kan styrka din identitet.

Som sista lösning kan man även boka ett fysiskt bedömningssamtal med oss. Du behöver då ta med legitimation, alternativt professionell person som kan identifiera dig. För att göra detta tas kontakt enligt nedan.

Vi ger inte akut hjälp. Vid akuta ärenden hänvisas till psykiatriska akutmottagningen.

Kontaktuppgifter:

* Elin Lilja Avdelning 368 Telefonnummer 0730-31 50 44

* Avdelning 609 Telefonnummer: 0700-206549

Information om Mitt vårdmöte hittar du här: https://www.sahlgrenska.se/forskning/digitaliseringslyftet/invanartjanster/digitala-vardmoten/ 

Ladda ned appen eller gå in på https://mittvardmote.vgregion.se/mittvardmote via dator. Välj Sahlgrenska Universitetssjukhuset – (SU) Avdelning 368 och välj sedan tid.

Vi är en beroendeavdelning för personer i behov av abstinensbehandling inneliggande på sjukhus.

Vid ditt besök hos oss

Du som patient kommer till vår avdelning företrädelsevis genom planerade inläggningar. Dessa kan ske via remiss, vår dropinmottagning eller genom direktinläggning från någon av beroendeklinikens öppenvårdsmottagningar.

På avdelningen jobbar vi aktivt med dina egna uppställda mål för vårdtiden. Du kommer att tilldelas en kontaktperson på avdelningen som tillsammans med dig och övriga behandlare gör upp en vård- och behandlingsplan. Under vårdtiden förbereds eventuell uppföljning i öppenvården och samverkan sker med andra myndigheter och aktörer som just du behöver ha kontakt med.

Under vårdtiden kan vi erbjuda stödjande och motiverande samtal, blodprovsscreening för blodsmitta och hjälp med kontakt med infektionskliniken, utbildning i användandet av Naloxone för att häva opiat/opioidöverdoser samt hjärtlungräddning, återfallsprevention med mera. Vi utgår ifrån just dina unika behov och mål.

Utskrivning sker i första hand under dagtid efter ett samtal med din behandlande läkare på avdelningen

Vi som arbetar här

På vår avdelning arbetar peer support, skötare, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, sekreterare, läkare, sektionsledare samt vårdenhetschef.

Telefon: 031-3437368

Besökstider bokas från kl 07 den morgon du önskar besöka en person inlagd på avdelningen. Du ringer ovanstående telefonnummer för att boka. Vi har två tider för besök varje dag: kl 13.00-13.30 samt 13.30-14. Personal är alltid närvarande under besöket.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Telefon:  031 - 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Malin Björkqvist

T f Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Digitalt vårdmöte

I appen Mitt vårdmöte har du möjlighet att boka ett digitalt möte i app eller webb för ett bedömningssamtal avseende planerad abstinensbehandling i slutenvård (avdelning 368) eller dagvård (avdelning 609). BankID krävs för att kunna boka en tid/legitimera sig. Utifrån detta bedömningssamtal görs sedan en bedömning i vårt remissteam om ditt behov motsvarar slutenvård, dagvård eller annan insats. Därefter återkopplar vi vilken bedömning som gjorts.

Socialsekreterare, boendestödjare, anhörig eller liknade är självklart välkomna att delta i samtalet som ett stöd. Ifall du saknar bankID kan du ta kontakt med oss för att bli inbjuden till digitalt möte. Du behöver då ha någon professionell (socialsekreterare, kontaktperson på öppenvård o.s.v) närvarande som kan styrka din identitet.

Som sista lösning kan man även boka ett fysiskt bedömningssamtal med oss. Du behöver då ta med legitimation, alternativt professionell person som kan identifiera dig. För att göra detta tas kontakt enligt nedan.

Vi ger inte akut hjälp. Vid akuta ärenden hänvisas till psykiatriska akutmottagningen.

Kontaktuppgifter:

* Elin Lilja Avdelning 368 Telefonnummer 0730-31 50 44

* Avdelning 609 Telefonnummer: 0700-206549

Information om Mitt vårdmöte hittar du här: https://www.sahlgrenska.se/forskning/digitaliseringslyftet/invanartjanster/digitala-vardmoten/ 

Ladda ned appen eller gå in på https://mittvardmote.vgregion.se/mittvardmote via dator. Välj Sahlgrenska Universitetssjukhuset – (SU) Avdelning 368 och välj sedan tid.


Senast uppdaterad: 2021-03-18 08:03