Avdelning 368

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Journalvägen 5

plan 4

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra Sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt spårvagn linje 1. Journalvägen 5, se skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig som behöver förlängd abstinensbehandling och uppföljning på annat sätt. Vi tar även emot patienter som kommer via remiss från Beroendeklinikens öppenvård.

Din vistelse hos oss

Avdelningens uppdrag är förlängd avgiftning från beroendemedicinsk akutvårdsavdelning, tablettnedtrappning/utsättning av läkemedel, samt utredning/medicinsk behandling av personer med neuropsykiatrisk problematik. Vår avdelning har tio vårdplatser.

Sahlgrenska universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus. På vår avdelning vill vi hjälpa dig till att bli rök/snusfri. Alternativ nikotinersättning erbjuds på  avdelningen  om önskemål finns.

Som patient tilldelas du ur personalen kontaktmän som tillsammans med dig och övrig personal gör upp en vård- och behandlingsplan. Under vårdtiden förbereds eventuell uppföljning i öppenvård och samverkan sker enligt samverkansrutin med andra myndigheter (främst Socialtjänst). Varje morgon har vi obligatoriskt morgonmöte mellan kl. 08.30 och 08.45 där vi planerar dagens aktiviteter, tar emot önskemål och diskuterar det som känns angeläget för gruppen. Vi erbjuder också daglig promenad tillsammans med personal. Följande behandlingar i grupp äger rum på avdelningen: Pedagogisk grupp, Livsstilsgrupp (framförallt sömnskola), Promenader/träning.

Vi som arbetar här

På avdelningen finns olika yrkeskategorier som skötare, sjuksköterska, kurator, psykolog och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon:  031 - 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Jesper Sjölund, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 73 68
E-post: E-postadress