Beroendemottagning Kviberg

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 09:00 - 12:00

Korpralsgatan 5 A

415 05 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Bellevue. Spårvagnslinje 6, 7, och 11 Buss 58 och 59 Gult tegelhus. Det står "Laffayette" på väggen. Ingång från Korpralsgatan.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig över 18 år i nordöstra Göteborg som har missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika i kombination med psykiska besvär.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Blanketten skickas till:

Remissportalen
Beroendemottagning Kviberg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss får du gå igenom en utredning som ligger till grund för din behandling. Behandlingen genomförs som en "trappmodell" med utgångspunkt från din funktionsnivå. Vi anpassar olika insatser efter dina behov och utveckling.

På vår mottagning erbjuder vi:

 • Utredning/bedömning
 • Avgiftning
 • Psykosociala insatser
 • Stöd- och motivationssamtal
 • Medicinsk/psykiatrisk behandling
 • Psykiatrisk arbetsterapi
 • Par- och anhörigsamtal/nätverk
 • Återfallsprevention

Att ta sig tillbaka till ett fungerande liv och in i samhället är komplicerat. För att kunna erbjuda bästa möjliga vård lägger vi ofta upp behandlingsplaneringen i samarbete med vårdgrannar som till exempel socialtjänst, försäkringskassa, kriminalvård och arbetsförmedling.

Vi arbetar förebyggande i så kallade "riskteam" för att utveckla strategier och handlingsprogram för att förebygga hot och våld. Det här arbetet gör att vi kan skapa en trygg miljö för dig som patient.

Checklista inför ditt besök:

 • Ta med fotolegitimation.
 • Anmäl ditt besök i kassan.
 • Betalning sker vid ankomst, högkostnadskort gäller.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut, psykolog och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Göran Larsson, enhetschef
Telefon: 031 - 343 36 00
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Göran Larsson, enhetschef
Telefon: 031 - 343 36 00
E-post: