Brofästet samverkansteam

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 15:30

Katrinebergsgatan 1

Brofästet

431 61 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Mottagningen ligger på våning 2 i samma byggnad som Åby Vårdcentral

Vi vänder oss till dig över 18 år som bor i Mölndal och Härryda kommun som har missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika i kombination med psykiska besvär.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss träffar du en behandlare för ett första bedömningssamtal. Är det aktuellt för dig med fortsatt vård kan du behöva gå igenom ytterligare utredning som ligger till grund för din behandling.

Vi erbjuder bland annat samtalsbehandling, samtalsstöd, par- och familjesamtal och farmakologisk behandling. Vi planerar din behandling tillsammans med dig.

Om du behöver samarbetar vi med bland annat socialtjänst, kriminalvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel psykiatrisjukskötersk, kurator, psykolog och specialistläkare i psykiatri.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Kontaktperson för mottagningen

Lisa Tefke Ahnberg, kontaktperson
Telefon: 031 - 315 11 95 

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031 - 343 63 00


Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marie von Garaguly, tf enhetschef
Telefon: 031 - 342 31 94