Järntorgsteamet

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress

Järntorget 8
413 04 Göteborg
vån 4

Vägbeskrivning

Järntorgsteamet ligger i anslutning till Järntorget, spårvagn 1,3,6,9 eller 11. Flertalet busslinjer. Enheten finns på plan 4.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Järntorgsteamet
413 45 Göteborg

Vi är ett samverkansteam som vänder oss till dig som har ett missbruk/beroende i kombination med psykiska besvär och ett behov av att vården sker i tät samverkan med socialtjänst och/eller kriminalvård. På enheten finns förutom sjukvårdspersonal medarbetare från Social resursförvaltning, Göteborgs kommun och Frivården i Göteborg.

Vid ditt första besök hos oss sker ofta ett inledande samtal där vi diskuterar och går igenom vilken hjälp du behöver. Om du är aktuell för fortsatt behandling hos oss gör vi en utredning som ligger till grund för din fortsatta behandling. Du ska ha ett behov av insatser från kriminalvård och/eller socialtjänst förutom insatser från sjukvården. 

Vi erbjuder bland annat samtalsbehandling, återfallsprevention, bedömning och utredning, medicinsk och psykiatrisk behandling, provtagning av hepatit och hiv.

Vi samordnar insatser från olika myndigheter och erbjuder även vägledning och rådgivning till socialtjänst, sjukvård, kriminalvård och till övriga öppenvårdsmottagningar.

Vi som arbetar här

Du kommer i kontakt med oss genom din socialsekreterare,frivårdsinspektör eller annan kontaktman inom sjukvården. På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel socialsekreterare, frivårdsinspektör, sjuksköterska och psykiatriker.

 

Ulf Sammels

Enhetschef
Telefonnummer

Anna Rydén

Sektionsledare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-05-28 10:20