Järntorgsteamet

Kontaktuppgifter

Järntorget 8

vån 4

413 04 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Järntorgsteamet ligger i anslutning till Järntorget, spårvagn 1,3,6,9 eller 11. Flertalet busslinjer. Enheten finns på plan 4.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi är ett samverkansteam som vänder oss till dig som har ett missbruk/beroende i kombination med psykiska besvär och ett behov av att vården sker i tät samverkan med socialtjänst och/eller kriminalvård. På enheten finns förutom sjukvårdspersonal medarbetare från Social resursförvaltning, Göteborgs kommun och Frivården i Göteborg.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Du kommer i kontakt med oss genom din socialsekreterare,frivårdsinspektör eller annan kontaktman inom sjukvården.

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt första besök hos oss sker ofta ett inledande samtal där vi diskuterar och går igenom vilken hjälp du behöver. Om du är aktuell för fortsatt behandling hos oss gör vi en utredning som ligger till grund för din fortsatta behandling. Du ska ha ett behov av insatser från kriminalvård och/eller socialtjänst förutom insatser från sjukvården. 

Vi erbjuder bland annat samtalsbehandling, återfallsprevention, bedömning och utredning, medicinsk och psykiatrisk behandling, provtagning av hepatit och hiv.

Vi samordnar insatser från olika myndigheter och erbjuder även vägledning och rådgivning till socialtjänst, sjukvård, kriminalvård och till övriga öppenvårdsmottagningar.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel socialsekreterare, frivårdsinspektör, sjuksköterska och psykiatriker.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ulf Sammels, enhetschef Jänrtorgsteamet och e-Psykiatrienheten
Telefon: 0736 - 601841
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Anna Rydén, sektionsledare
Telefon: 031 - 13 23 25
E-post: E-postadress