Regional behandlingsenhet

Kontaktuppgifter

Järntorget 7

413 04 Göteborg

Vi vänder oss till dig med ett opioidberoende och som är bosatt utanför Göteborg men inom Västra Götalandsregionen och har en önskan om substitutionsbehandling.

Söka vård hos oss

För att du ska få behandling hos oss ska du uppfylla kriterierna för  Socialstyrelsens föreskrifter för substitutionsbehandling (HSLF-FS 2016:1) samt ha påbörjat substitutionsbehandling med Buprenorfin utan fullgott resultat.

I första hand är det din behandlande läkare som skickar en remiss till oss, avseende dig. I annat fall skickar du en egenremiss för substitutionsbehandling, som du får via vår hemsida. Fyll i blanketten Egenremiss Substitutionsbehandling och skicka till den adress som är angiven på blanketten.

Efter ditt första besök hos oss, startar vi en utredning för att avgöra om du kan erbjudas substitutionsbehandling.

Vid ditt besök hos oss

De flesta patienterna som inkluderas i Substitutionsverksamhetens regionala program kommer att knytas an till en annan LARO-mottagning eller Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i närheten av hemorten. Där följer du den mottagningens anpassade hämtningsrutin i överenskommelse med verksamheten i Göteborg.

Som ny patient får du komma till mottagningen sju dagar i veckan i tre månader, i enlighet med vad som står i socialstyrelsens riktlinjer. Medicinintaget sker under översyn av personal. Har din behandling fungerat väl under de första tre månaderna kan beslut fattas om egenvård. Det innebär att du vissa dagar i veckan får ta hem ett antal doser för att sköta medicineringen själv. Vid fortsatt följsamhet i behandlingen kommer din egenvård att öka. Om du som patient återfaller i missbruk eller på annat sätt inte följer behandlingsplanen, behöver du åter komma dagligen till mottagningen för övervakat medicinintag.

Ledigheter kan beviljas ju längre tid behandlingen pågått och fungerat väl. Skall du resa utomlands behöver vi en kopia på din biljett. Efter det utfärdar vi ett tull- eller Schengenintyg, så att du på ett tryggt sätt kan resa med din medicin över gränserna.

Mottagningen är öppen för drop-in klockan 8.00–11.00 på vardagar och klockan 9.00–11.00 på helgerna. För dem som arbetar eller studerar har vi även morgon- och kvällsmottagning någon eller några dagar/vecka. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar personer från olika yrkekategorier, så som sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031-343 63 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Linda Schulz, enhetschef
Telefon: 031-342 53 11
E-postadress: E-postadress

Simon Lindguss, enhetschef
Telefon: 0700-82 39 09
E-postadress: E-postadress