Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Regional behandlingsenhet

Tillfällig information Drop-in mottagningen för nybesök på Substitutionsmottagning Östra är för närvarande stängd p.g.a. covid-19. Du kan från och med 2020-03-25 nå oss på helgfria onsdagar kl 13:30-15:00 via appen Mitt vårdmöte där du väljer Substitutionsmottagning Östra. För frågor kan du ringa på tisdagar kl 13:00-15:00 på telefonnummer 031-343 69 43.
Salivprovtagning för patienter som är under substitutionsutredning kan göras på onsdagar kl 14:00-15:00 på substitutionsmottagning, Östra.
OBS! Gäller endast för patienter utan förkylningssymtom.
Innan du kommer, stäm av detta på telefontiden på tisdagar kl 13:00-15:00.
Drop-in mottagningen på substitutionsmottagning Östra på onsdagar mellan kl 13:30-15:00 för dig som söker substitutionsbehandling samt efterföljande besök för provtagning är stängd vecka 52, 53 och 1.

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress

F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Radiomotet.

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regional behandlingsenhet
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Vi vänder oss till dig med ett opioidberoende och som är bosatt utanför Göteborg men inom Västra Götalandsregion och har en önskan om substitutionsbehandling.

Söka vård hos oss

För att du ska få behandling hos oss ska du uppfylla kriterierna för  Socialstyrelsens föreskrifter för substitutionsbehandling (HSLF-FS 2016:1) samt ha påbörjat substitutionsbehandling med Buprenorfin utan fullgott resultat.

I första hand är det din behandlande läkare som skickar en remiss till oss, avseende dig. I annat fall skickar du en egenremiss vi länk i
1177 Vårdguiden E-tjänster.

Tillhör du SkaS upptagningsområde och önskar söka behandling på substitutionsmottagningen i Falköping, gör du det på Egenremiss Substitutionsbehandling VGR SkaS.

Egenremiss VGR SkaS

Efter ditt första besök hos oss, startar vi en utredning för att avgöra om du kan erbjudas substitutionsbehandling.

Vid ditt besök hos oss

Behandlingsinsatser Till Substitutionsmottagningen kommer du för att få medicin mot opioidberoende. Läkemedelsbehandlingen kombineras med psykologisk eller psykosocial behandling, och eller psykosociala stödinsatser utifrån dina behov och önskemål. Vi erbjuder:

Återfallsprevention Återfallsprevention är en metod som syftar till att förebygga återfall i missbruk, och alla våra patienter erbjuds att gå Återfallsprevention som en del i behandlingen. Alla nya patienter har Återfallsprevention vid 6 tillfällen i början av behandlingen. Återfallsprevention hålls i små grupper som leds av personalen och syftet är att tillsammans hitta verktyg och strategier för att undvika och förebygga återfall. Självklart bjuds det på fika vid varje tillfälle!

Samtal Om du som patient känner att du behöver extra stöd i din behandling kan samtal vara ett bra sätt att få en större kännedom om sig själv och sin situation. Du kan få en samtalskontakt som varar under en längre tid eller bara någon enstaka gång, helt utifrån dina behov och önskemål. På mottagningen finns det möjlighet att ha samtal med antingen sin kontaktperson, en kurator eller psykolog.

Stöd i ekonomiskt liv På vår mottagning har vi en kurator som kan vara behjälplig med ekonomiska frågor. Det kan till exempel handla om stöd i att ta kontakt med socialtjänsten och/eller andra myndigheter.

Individuella vårdplaner i samarbete med socialtjänst, frivård och andra insatser Varje patient ska ha en vårdplan, som är till för att du ska få en så bra och strukturerad vård som möjligt. Vi lägger stor vikt vid samverkan. För att du skall uppnå ett så bra behandlingsresultat som möjligt, är det viktigt att du är delaktig i planeringen och att du med hjälp av oss och socialtjänsten sätter upp mål rörande just din behandling. Vårdplanen upprättas i början av behandlingen tillsammans med socialtjänsten och vid behov andra myndigheter eller instanser, därefter följs vårdplanen upp minst en gång per år.

Hälsoprover Som en uppföljning av behandlingen tar vi hälsoprover minst en gång per år, exempelvis leverprov, EKG m.m. Minst en gång per år kommer du som patient även få träffa en läkare för ett uppföljande hälsosamtal.

Drogtest När du påbörjar din behandling kommer du att lämna övervakade drogtester varje vecka. Hur ofta du därefter får lämna drogtest beror på din följsamhet i programmet. Observera att vi alltid kan be om ett drogtest, till exempel om vi misstänker att du som patient är påverkad. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar personer från olika yrkekategorier, så som sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum. 

Simon Lindguss

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

David Efraimsson

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-11-13 10:35