Regional behandlingsenhet

Kontaktuppgifter

Järntorget 7

413 04 Göteborg

Vi vänder oss till dig med ett opioidberoende och som är bosatt utanför Göteborg men inom Västra Götalandsregion och har en önskan om substitutionsbehandling.

Söka vård hos oss

För att du ska få behandling hos oss ska du uppfylla kriterierna för  Socialstyrelsens föreskrifter för substitutionsbehandling (HSLF-FS 2016:1) samt ha påbörjat substitutionsbehandling med Buprenorfin utan fullgott resultat.

I första hand är det din behandlande läkare som skickar en remiss till oss, avseende dig. I annat fall skickar du en egenremiss för substitutionsbehandling. Fyll i blanketten Egenremiss Substitutionsbehandling Regional Behandlingsenhet och skicka till den adress som är angiven på blanketten.

Egenremiss

Tillhör du SkaS upptagningsområde och önskar söka behandling på substitutionsmottagningen i Falköping, gör du det på Egenremiss Substitutionsbehandling VGR SkaS.

Egenremiss VGR SkaS

Efter ditt första besök hos oss, startar vi en utredning för att avgöra om du kan erbjudas substitutionsbehandling.

Vid ditt besök hos oss

Behandlingsinsatser
Till Substitutionsmottagningen kommer du för att få medicin mot opioidberoende. Läkemedelsbehandlingen kombineras med psykologisk eller psykosocial behandling, och eller psykosociala stödinsatser utifrån dina behov och önskemål. Vi erbjuder:

Återfallsprevention
Återfallsprevention är en metod som syftar till att förebygga återfall i missbruk, och alla våra patienter erbjuds att gå Återfallsprevention som en del i behandlingen. Alla nya patienter har Återfallsprevention vid 6 tillfällen i början av behandlingen. Återfallsprevention hålls i små grupper som leds av personalen och syftet är att tillsammans hitta verktyg och strategier för att undvika och förebygga återfall. Självklart bjuds det på fika vid varje tillfälle!

Samtal
Om du som patient känner att du behöver extra stöd i din behandling kan samtal vara ett bra sätt att få en större kännedom om sig själv och sin situation. Du kan få en samtalskontakt som varar under en längre tid eller bara någon enstaka gång, helt utifrån dina behov och önskemål. På mottagningen finns det möjlighet att ha samtal med antingen sin kontaktperson, en kurator eller psykolog.

Stöd i ekonomiskt liv
På vår mottagning har vi en kurator som kan vara behjälplig med ekonomiska frågor. Det kan till exempel handla om stöd i att ta kontakt med socialtjänsten och/eller andra myndigheter.

Individuella vårdplaner i samarbete med socialtjänst, frivård och andra insatser
Varje patient ska ha en vårdplan, som är till för att du ska få en så bra och strukturerad vård som möjligt. Vi lägger stor vikt vid samverkan. För att du skall uppnå ett så bra behandlingsresultat som möjligt, är det viktigt att du är delaktig i planeringen och att du med hjälp av oss och socialtjänsten sätter upp mål rörande just din behandling. Vårdplanen upprättas i början av behandlingen tillsammans med socialtjänsten och vid behov andra myndigheter eller instanser, därefter följs vårdplanen upp minst en gång per år.

Hälsoprover
Som en uppföljning av behandlingen tar vi hälsoprover minst en gång per år, exempelvis leverprov, EKG m.m. Minst en gång per år kommer du som patient även få träffa en läkare för ett uppföljande hälsosamtal.

Drogtest
När du påbörjar din behandling kommer du att lämna övervakade drogtester varje vecka. Hur ofta du därefter får lämna drogtest beror på din följsamhet i programmet. Observera att vi alltid kan be om ett drogtest, till exempel om vi misstänker att du som patient är påverkad. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar personer från olika yrkekategorier, så som sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031-343 63 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Linda Schulz
Enhetschef
Telefon: 031-342 53 11
E-postadress: E-postadress
Adress: Substitutionsmottagning Centrum
Första Långgatan 32
413 27 Göteborg

Simon Lindguss
Enhetschef
Telefon: 0700-82 39 09
E-postadress: E-postadress
Adress: Substitution Dagvård
Olskroksgatan 30
416 66 Göteborg