Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Enheter

Enheter Infektion

  • Vi tar emot dig över 16 år som behöver sjukhusvård för en konstaterad eller misstänkt infektionssjukdom. Vanliga diagnoser hos oss är infektioner i hjärta och hjärna, blodförgiftning, lunginflammation och infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Vi vårdar även dig som är i behov av isoleringsvård på grund av exempelvis bärarskap av resistenta bakterier. Tropiska sjukdomar som till exempel malaria och denguefeber tillhör också våra specialområden. Jourtid (vardagar kl. 17-8  och helger) och efter överenskommelse, tar vi emot dig som behöver akut infektionskonsultation för till exempel akuta vaccinationer efter sticktillbud. 

  • Avdelning 302 är en kombinerad intensivvårds- och infektionsavdelning med fyra intensivvårdsplatser, två platser med möjlighet till ökad övervakning nio allmänna vårdplatser. Våra patienter är vuxna (>16 år) som behöver sjukhusvård eller intensivvård pga. allvarliga akuta infektioner. Vi bedriver intensivvård av patienter med isoleringsbehov och har ett nära samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset övriga intensivvårdsenheter. Exempel på vanliga diagnoser hos oss är blodförgiftning, (svår) lunginflammation och infektioner i hjärta, hjärna, urinvägar, mjukdelar och tarmar. Tropiska sjukdomar som t ex malaria och denguefeber tillhör våra specialområden. Avdelningen vårdar även patienter som är i behov av isoleringsvård pga. bärarskap av resistenta bakterier. 

  • Avdelning 303 är en infektionsavdelning med 15 vårdplatser. Våra patienter är i första hand vuxna. På avdelningen finns kompetens för att vårda gravida och nyförlösta kvinnor samt barn i alla åldrar som har behov av isoleringsvård pga. infektionssjukdom. Exempel på vanliga diagnoser hos oss är blodförgiftning, lunginflammation och infektioner i hjärta, hjärna, urinvägar, mjukdelar och tarmar. Avdelningen vårdar även patienter som är i behov av isoleringsvård exempelvis pga. bärarskap av resistenta bakterier. Tropiska sjukdomar som t ex malaria och denguefeber tillhör våra specialområden. Vi har även ett nära samarbete med lekterapin på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.  

  • Avdelning 304 är en infektionsavdelning med 16 vårdplatser. Våra patienter är vuxna  (>16 år) med behov av sjukhusvård för en konstaterad eller misstänkt infektionssjukdom. Exempel på vanliga diagnoser hos oss är blodförgiftning, lunginflammation och infektioner i hjärta, hjärna, urinvägar, mjukdelar och tarmar. Avdelningens specialområde är vård av patienter med infektioner i CNS. Avdelningen vårdar även patienter som är i behov av isoleringsvård pga. bärarskap av resistenta bakterier samt patienter med tropisk sjukdom som t ex malaria och denguefeber. 

  • Till oss kommer du som har en infektion som behöver bedömning av läkare eller sjuksköterska med specialistkunskap inom infektionssjukdomar. Vi tar även emot patienter med infektioner som omfattas av smittskyddslagen, undantaget könssjukdomar. Våra patienter är i alla åldrar. Våra specialområden omfattar virushepatit, hiv, immundefekter, multiresistenta sjukdomar som MRSA, tuberkulos och tropiska sjukdomar. Till mottagningen hör också en resemedicinsk vaccinationsmottagning. Vår mottagning är HBTQ-diplomerad vilket innebär att vi aktivt arbetar med HBTQ-frågor och HBTQ-personers rättigheter.

  • När man är drabbad av sjukdom kan livet förändras både för den som är sjuk och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som bidrar till att öka patientens och närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade livssituationen. Att drabbas av en akut- eller kronisk sjukdom leder ofta till en kris. En stor del av kuratorns arbete är att ge stöd, men samtidigt främja att patienten hanterar och tar ansvar för sin egen livssituation.


Senast uppdaterad: 2021-09-30 08:29