Enheter

Enheter Infektion

 • Avdelning 301

  Vi tar emot dig över 16 år som behöver sjukhusvård för en konstaterad eller misstänkt infektionssjukdom.

 • Avdelning 302 IVA

  Avdelning 302 är en kombinerad intensivvårds- och infektionsavdelning med fyra intensivvårdsplatser, två platser med möjlighet till ökad övervakning nio allmänna vårdplatser. Våra patienter är vuxna (>16 år) som behöver sjukhusvård eller intensivvård på grund av allvarliga akuta infektioner.

 • Avdelning 303

  Avdelning 303 är en infektionsavdelning med 15 vårdplatser. Våra patienter är i första hand vuxna. På avdelningen finns kompetens för att vårda gravida och nyförlösta kvinnor samt barn i alla åldrar som har behov av isoleringsvård på grund av infektionssjukdom.

 • Avdelning 304

  Avdelning 304 är en infektionsavdelning med 16 vårdplatser. Våra patienter är vuxna  (>16 år) med behov av sjukhusvård för en konstaterad eller misstänkt infektionssjukdom.

 • Infektionsmottagning Östra

  Till oss kommer du som har en infektion som behöver bedömning av läkare eller sjuksköterska med specialistkunskap inom infektionssjukdomar. Vi tar även emot patienter med infektioner som omfattas av smittskyddslagen, undantaget könssjukdomar.

 • Kuratorsmottagning infektion Östra

  När man är drabbad av sjukdom kan livet förändras både för den som är sjuk och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som bidrar till att öka patientens och närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade livssituationen. Att drabbas av en akut- eller kronisk sjukdom leder ofta till en kris. En stor del av kuratorns arbete är att ge stöd, men samtidigt främja att patienten hanterar och tar ansvar för sin egen livssituation.

 • Sprututbytesmottagning

  Vi vänder oss till dig som har ett intravenöst missbruk och är folkbokförd i Västra Götalandsregionen.