Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avdelning 301

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - söndag dygnet runt

Växeltelefon

Öppettider

måndag - söndag dygnet runt

Besökstider

måndag - söndag 13:00 - 19:00

Besöksadress

Diagnosvägen 21, plan 2
416 50 Göteborg
Plan 0 Östra sjukhuset

Vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt. spårvagn linje 1, busslinje 17. IK-byggnaden, se skyltning inom sjukhuset.

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4 Verksamhet infektion avd 301
Diagnosvägen 21 plan 2
416 50 Göteborg

Vi tar emot dig över 16 år som behöver sjukhusvård för en konstaterad eller misstänkt infektionssjukdom. Vanliga diagnoser hos oss är infektioner i hjärta och hjärna, blodförgiftning, lunginflammation och infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Vi vårdar även dig som är i behov av isoleringsvård på grund av exempelvis bärarskap av resistenta bakterier. Tropiska sjukdomar som till exempel malaria och denguefeber tillhör också våra specialområden. Jourtid (vardagar kl. 17-8  och helger) och efter överenskommelse, tar vi emot dig som behöver akut infektionskonsultation för till exempel akuta vaccinationer efter sticktillbud. 

Vid ditt besök hos oss

När du kommer vår avdelning träffar du en undersköterska, sjuksköterska och läkare som håller samtal med dig där du bland annat får berätta om din nuvarande situation, om du har några andra sjukdomar och/eller pågående kontakter med andra enheter inom sjukvården eller kommunen. Vi kontrollerar bland annat din kroppstemperatur, puls och blodtryck i samband med samtalet.

Avdelningsläkare finns tillgänglig alla vardagar, övrig tid finns jourläkare i tjänst. Avdelningsläkaren träffar alla patienter minst en gång/vardag. Beroende på ditt sjukdomstillstånd tar den behandlande läkare i samråd med dig, ställning till vilken behandling som kan bli aktuell. 

Vi erbjuder isoleringsvård, vilket innebär att vi har extra höga hygieniska krav i alla delar av verksamheten. Personalen som arbetar på vårdavdelningarna har hög kompetens i vårdhygien och arbetar för att förhindra smittspridning.

Vi har 16 vårdplatser och varje vårdrum har plats för två patienter. Beroende vilken sjukdom du har, vårdas du ensam i rummet eller tillsammans med en annan patient. Kvinnor och män har separata rum. Varje rum har egen toalett och dusch. 

Vår avdelning har inga dagrum eller andra sällskapsytor. Mot avdelningskorridoren har varje vårdrum en sluss med två dörrar, som inte får vara öppna samtidigt. Denna rutin är till för att minska spridning av infektioner. Det är viktigt med god handhygien för både patienter och besökare.

Användning av mobiltelefon är tillåten. Det finns även möjlighet att hyra en telefon på avdelningarna. Vi erbjuder gratis internetkoppling till trådlöst nätverk. TV finns i varje rum.

Våra patientrum har ingång från utsidan av huset. Önskar dina närstående besöka dig, är vi tacksamma om de går direkt till ditt rum via ingången från utsidan av huset. Ringklocka finns vid varje vårdrums ytterdörr.

Vi är aktiva inom Sahlgrenska Akademin genom att bedriva forskning inom infektionsområdet på hög nationell och internationell nivå. Forskning pågår inom bl.a. områdena hepatit, hiv och tuberkulos.

Vi bedriver kliniska studier i egen regi eller i samarbete med läkemedelsbolag. Syftet med studierna är att utveckla och förbättra omhändertagandet av personer med akuta och kroniska infektioner. Du kan bli tillfrågad om deltagande i forskningsstudier om du vårdas på Infektion eller besöker vår mottagning. Deltagande i studier är helt frivilligt och om du inte vill delta påverkar det inte omhändertagande eller behandling på Infektion.

.

 

Checklista inför din vistelse

  • Ta gärna med egna toalettartiklar.
  • Ta gärna med en medicinlista över dina aktuella läkemedel.
  • Använder du något läkemedel, förband eller hjälpmedel som utprövats just för dig bör du ta med det, även om vi har de flesta mediciner och förband på avdelningarna och i regel använder dessa under dina vårdtid.
  • Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen

Vi som arbetar här

Synpunkter

Maria Wikingsson, tf enhetschef

Telefon 031-343 43 09

 Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Lina Stenman, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 52 90
E-post: lina.stenman@vgregion.se

Aylin Yilmaz, vårdenhetsöverläkare och medicinskt ansvarig


Senast uppdaterad: 2019-06-24 15:15