Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avdelning 303

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - söndag
dygnet runt

Växeltelefon

Öppettider

måndag - söndag
dygnet runt

Besökstider

måndag - söndag
14:00 - 19:00

Besöksadress

Journalvägen 12
416 50 Göteborg

Avdelning 303 är en infektionsavdelning med 15 vårdplatser. Våra patienter är i första hand vuxna. På avdelningen finns kompetens för att vårda gravida och nyförlösta kvinnor samt barn i alla åldrar som har behov av isoleringsvård pga. infektionssjukdom. Exempel på vanliga diagnoser hos oss är blodförgiftning, lunginflammation och infektioner i hjärta, hjärna, urinvägar, mjukdelar och tarmar. Avdelningen vårdar även patienter som är i behov av isoleringsvård exempelvis pga. bärarskap av resistenta bakterier. Tropiska sjukdomar som t ex malaria och denguefeber tillhör våra specialområden. Vi har även ett nära samarbete med lekterapin på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.  

Vid ditt besök hos oss

Infektionsklinikens avdelningar erbjuder isoleringsvård, vilket innebär att vi har extra höga hygieniska krav i alla delar av verksamheten. Vårdrummen har plats för två patienter.

Beroende vilken sjukdom du har, vårdas du ensam i rummet eller tillsammans med en annan patient. Kvinnor och män har separata rum.

Varje rum har egen toalett och dusch. Ta gärna med egna toalettartiklar. Ta gärna med en medicinlista över dina aktuella läkemedel. Använder du något läkemedel, förband eller hjälpmedel som utprövats just för dig bör du ta med det, även om vi har de flesta mediciner och förband på avdelningarna och i regel använder dessa under dina vårdtid.

Avdelningarna har inga dagrum eller andra sällskapsytor. Mot avdelningskorridoren har varje vårdrum en sluss med två dörrar, som inte får vara öppna samtidigt. Denna rutin är till för att minska spridning av infektioner. Det är viktigt med god handhygien för både patienter och besökare.

På avdelning 303 har patientrummen ingång från utsidan av huset. Önskar dina närstående besöka dig, är vi tacksamma om de går direkt till ditt rum via ingången från utsidan av huset. Ringklocka finns vid varje vårdrums ytterdörr. Besökstid är klockan 13-19, alla dagar.

Användning av mobiltelefon är tillåten. Vi erbjuder gratis internetkoppling till trådlöst nätverk. TV finns i varje rum.

Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen.

 När du kommer till någon av våra avdelningar träffar du en undersköterska, sjuksköterska och läkare som håller samtal med dig där du bl.a. får berätta om din nuvarande situation, om du har några andra sjukdomar och/eller pågående kontakter med andra enheter inom sjukvården eller kommunen. Kontroll av bl.a. kroppstemperatur, puls och blodtryck görs även i samband med samtalet. Avdelningsläkare finns tillgänglig alla vardagar, övrig tid finns jourläkare i tjänst på kliniken. Avdelningsläkaren träffar alla patienter minst en gång/vardag. Beroende på ditt sjukdomstillstånd tar den behandlande läkare i samråd med dig, ställning till vilken behandling som kan bli aktuell. 

Vi som arbetar här

På Infektionsklinikens avdelningar arbetar undersköterskor, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, läkare (underläkare, läkare under specialistutbildning, specialistläkare inom infektionssjukdomar och överläkare) och medicinska sekreterare/vårdadministratörer. Vi har också ett nära samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och regionsservice (lokalvårdare) samt konsulteter från olika specialiteter inom sjukvården. Personalen som arbetar på vårdavdelningarna har hög kompetens i vårdhygien och arbetar för att förhindra smittspridning.

På vårdavdelning 303 finns en Vårdenhetschef och en Vårdenhetsöverläkare. Vårdenhetschefen har verksamhets-, budget-, och personalansvar och Vårdenhetsöverläkaren har det medicinska ansvaret på enheten. Infektionskliniken är aktiv inom Sahlgrenska Akademin genom att bedriva forskning inom infektionsområdet på hög nationell och internationell nivå. Forskning pågår inom bl.a. områdena hepatit, hiv och tuberkulos.

På Infektion finns flera forskargrupper som bedriver kliniska studier i egen regi eller i samarbete med läkemedelsbolag. Syftet med studierna är att utveckla och förbättra omhändertagandet av personer med akuta och kroniska infektioner. Du kan bli tillfrågad om deltagande i forskningsstudier om du vårdas på Infektion eller besöker vår mottagning. Deltagande i studier är helt frivilligt och om du inte vill delta påverkar det inte omhändertagande eller behandling på Infektion.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Monica Lohm, enhetschef
Telefon: 031-343 43 09

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Emelie Andersson, vårdenhetschef
Epost: emelie.c.andersson@vgregion.se 

Telefon 031-343 55 10

Susanne Woxenius, vårdenhetsöverläkare och medicinskt ansvarig


Senast uppdaterad: 2021-03-18 08:20