Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

 

Kuratorsenhet

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 7:30 - 16:00

Besöksadress

Journalvägen 10, plan 1
416 50 Göteborg
Östra sjukhuset
Plan 1

Vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt. spårvagn linje 1 & 5, busslinje 17. Journalvägen 10, se skyltning inom sjukhuset.

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4 Verksamhet infektion kuratorer
Journalvägen 10 plan 1
416 50 Göteborg

När man är drabbad av sjukdom kan livet förändras både för den som är sjuk och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som bidrar till att öka patientens och närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade livssituationen. Att drabbas av en akut- eller kronisk sjukdom leder ofta till en kris. En stor del av kuratorns arbete är att ge stöd, men samtidigt främja att patienten hanterar och tar ansvar för sin egen livssituation.

Söka vård hos oss

Man kan vända sig till kurator på Infektionskliniken, Östra sjukhuset när man är patient på kliniken eller närstående till patient på kliniken.

Kontakt med kurator kan förmedlas via läkare eller sjuksköterska på avdelning/mottagning, genom remiss eller telefonsamtal.

Du som patient eller anhörig kan även själv ta kontakt med någon av oss via telefon eller via mail.

Vid ditt besök hos oss

Öppenvårdsbesök sker efter tidsbokning hos respektive kurator och kostar 100 kr, med undantag för de besök som faller under Smittskyddslagen som är avgiftsfria. 

Kuratorn kan bistå patient och/eller närstående med:

  • Samtal om de känslomässiga reaktioner sjukdomen för med sig.
  • Information, råd och stöd i psykosociala frågor, t.ex. ekonomi och juridik.
  • Vägledning om samhällets resurser.

De psykosociala insatserna kan bestå av motivations-, kris- eller stödsamtal. Fokus är framför allt på "här och nu"-situationen och målet är att stärka patienters/närståendes/familjens förmåga att hantera de psykologiska, sociala och praktiska effekterna av sjukdomen. Detta kan ske individuellt, med familj, vid parsamtal eller i grupp.

Kuratorn ser till helheten och står för den psykosociala kompetensen parallellt och i samverkan med den medicinska vården för såväl inneliggande patienter som patienter i öppenvård.

Kuratorn utreder om det föreligger brister och behov i patientens situation på det psykosociala, juridiska och ekonomiska området som är av betydelse för patientens hälsa och välbefinnande. Målet är att medverka till att dessa behov tillgodoses i möjligast mån och skapa bästa möjliga förutsättningar för att patienten ska klara sin livssituation. 

Vi som arbetar här

Ewa Gustavsson ansvarar för avdelning 302 och Infektionsmottagningen   Telefon: 031 - 343 42 54
E-post: ewa.l.gustavsson@vgregion.se

Anne Valdemarsson ansvarar för avdelning 301, Infektionsmottagningen och Sprututbytesmottagningen
Telefon: 031 - 343 52 94
E-post: anne.bjorkgren.valdemarsson@vgregion.se

Erika Wikström ansvarar för avdelning 303, 304, Infektionsmottagningen och Sprututbytesmottagningen
Telefon: 031 - 343 42 46
E-post: erika.wikstrom@vgregion.se

Synpunkter

Monica Lohm, enhetschef
Telefon: 031-343 43 09

Blankett för synpunkter på vården


Senast uppdaterad: 2020-03-02 08:44