Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kuratorsmottagning infektion Östra

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag
8:00 - 16:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag
7:30 - 16:00
Vecka 26-33
måndag - fredag
7:30 - 15:00

Besöksadress

Journalvägen 10, plan 1
416 50 Göteborg

När man är drabbad av sjukdom kan livet förändras både för den som är sjuk och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som bidrar till att öka patientens och närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade livssituationen. Att drabbas av en akut- eller kronisk sjukdom leder ofta till en kris. En stor del av kuratorns arbete är att ge stöd, men samtidigt främja att patienten hanterar och tar ansvar för sin egen livssituation.

Söka vård hos oss

Man kan vända sig till kurator på Infektionskliniken, Östra sjukhuset när man är patient på kliniken eller närstående till patient på kliniken.

Kontakt med kurator kan förmedlas via läkare eller sjuksköterska på avdelning/mottagning, genom remiss eller telefonsamtal.

Du som patient eller anhörig kan även själv ta kontakt med någon av oss via telefon eller via mail.

Vid ditt besök hos oss

Öppenvårdsbesök sker efter tidsbokning hos respektive kurator och kostar 100 kr, med undantag för de besök som faller under Smittskyddslagen som är avgiftsfria. 

Kuratorn kan bistå patient och/eller närstående med:

  • Samtal om de känslomässiga reaktioner sjukdomen för med sig.
  • Information, råd och stöd i psykosociala frågor, t.ex. ekonomi och juridik.
  • Vägledning om samhällets resurser.

De psykosociala insatserna kan bestå av motivations-, kris- eller stödsamtal. Fokus är framför allt på "här och nu"-situationen och målet är att stärka patienters/närståendes/familjens förmåga att hantera de psykologiska, sociala och praktiska effekterna av sjukdomen. Detta kan ske individuellt, med familj, vid parsamtal eller i grupp.

Kuratorn ser till helheten och står för den psykosociala kompetensen parallellt och i samverkan med den medicinska vården för såväl inneliggande patienter som patienter i öppenvård.

Kuratorn utreder om det föreligger brister och behov i patientens situation på det psykosociala, juridiska och ekonomiska området som är av betydelse för patientens hälsa och välbefinnande. Målet är att medverka till att dessa behov tillgodoses i möjligast mån och skapa bästa möjliga förutsättningar för att patienten ska klara sin livssituation. 

Vi som arbetar här

Maria Lagergren ansvarar för avdelning 302 och 304                                     Telefon: 031 - 343 42 54
E-post: maria.b.lagergren@vgregion.se

Cecilia Karlefäldt, ansvarar för avdelning 301 och Infektionsmottagningen
Telefon: 031 - 343 52 94
E-post: cecilia.karlefaldt@vgregion.se

Erika Wikström, ansvarar för avdelning 303
Telefon: 031 - 343 42 46
E-post: erika.wikstrom@vgregion.se

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Monica Lohm, enhetschef
Telefon: 031-343 43 09

Blankett för synpunkter på vården


Senast uppdaterad: 2021-06-30 16:10