Verksamhet Kirurgi Östra

Verksamhetsområde Kirurgi, Östra, bedriver högkvalificerad riks-, region- och länssjukvård inom gastroenterologisk kirurgi, främst kolorektalkirurgi. Verksamheten har fyra avdelningar med olika inriktningar inom kirurgi. Vi har också två mottagningar som varje dag behandlar patienter med svåra kirurgiska tillstånd, bland annat fekal inkontinens. Tre stycken laborativa enheter är kopplade till verksamheten.

Mottagningar

Avdelningar