Kirurgimottagning Östra

Kontaktuppgifter

Växeltelefon

Besöksadress

Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg
plan 2

Vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Kollektivtrafik: Hållplats Östra sjukhuset. Vänligen se www.vasttrafik.se för information. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 2, Verksamhet Kirurgi Östra
Östra sjukhuset
416 85 Göteborg

Vi tar emot dig med en mag- och tarmsjukdom. På vår tarmsviktsmottagning tar vi emot dig med tarmsvikt.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver du en remiss från läkare på vårdcentral eller annan läkare. Du kan också göra en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Vid ditt besök hos oss

Anmäl ditt besök i centralkassan, Diagnosvägen 11, Östra sjukhuset, där du också betalar. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad.

Beroende på vilken diagnos du har utför vi delar av din utredning och behandling.

Vi bedriver forskning på vår mottagning och du kan som patient bli tillfrågad att delta i några av våra studier. All medverkan är frivillig.

Tarmsviktsmottagning

Vår tarmsviktsmottagning är en poliklinisk specialistmottagning för dig med tarmsvikt. Här finns specialistläkare, dietist, sjuksköterskor och undersköterska.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialistsjuksköterska, stomiterapeut, dietist, kurator och specialistläkare.

Synpunkter

Verksamhetsutvecklare Kirurgi Telefon: 031 - 343 49 50 E-post: su.verksamhetsutveckling.kirurgi@vgregion.se

 

Anna Newmark

Enhetschef

Senast uppdaterad: 2018-06-12 10:14