Avdelning 353B Hematologi

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån 14:00 - 19:00

Diagnosvägen 11

plan 5

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra Sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt spårvagn linje 1. Diagnosvägen 11, se skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig med tumörsjukdom i benmärg och lymfkörtlar. Vi behandlar också dig med hjärt- och njursvikt, diabetes och utreder orsaker till yrsel, trötthet och försämrat allmäntillstånd.

Din vistelse hos oss

Vi är en internmedicinsk avdelning med inriktning mot hematologi, det vill säga tumörsjukdomar i benmärg och lymfkörtlar. Vi tar även hand om dig med andra internmedicinska sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, njursvikt och diabetes. Vi utreder även orsaker till yrsel, trötthet och försämrat allmäntillstånd. 

Många gånger kommer du som patient till vår avdelning via akutmottagningen och har inte haft möjlighet att förbereda dig innan. Vi rekommenderar dig som äldre patient och dina närstående att så tidigt som möjligt fundera över vilket stöd du kan behöva från kommunen i form av hemtjänst eller hemsjukvård efter din vistelse hos oss. 

Du som har en hematologisk sjukdom följer vi ofta under många år och under olika faser av din sjukdom. Vi försöker erbjuda dig vård ur ett helhetsperspektiv och strävar efter att anpassa vården utifrån dina individuella behov och önskemål. Vi har ett nära samarbete med Hematologmottagningen vilket innebär att vi kan erbjuda dig en god omvårdnad och kontinuitet i vården. 

På helgerna finns alltid en ansvarig hematolog hos oss som går att nå via telefon. Vi har beredskap att lägga in dig som hematologpatient direkt från hemmet om du skulle drabbas av feber, blödning eller få andra komplikationer.

Till vår Medicinmottagning kommer du som internmedicinsk patient för uppföljning och kontroll efter din vistelse hos oss.

För dig som närstående och besökare:

  • På grund av allergier och infektionskänsliga patienter kan vi tyvärr inte ha blommor på avdelningen.
  • Eftersom många av våra patienter är infektionskänsliga ber vi dig med en pågående infektion att undvika besök på vår avdelning.

Här finns mer information:

Patientföreningen Blodcancerförbundet

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och specialistläkare i internmedicin och hematologi.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det läkarstuderande och andra studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annica Anserius, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 00
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter och klagomål

Ansvariga för avdelningen

Annica Anserius, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 00
E-post: E-postadress

Sofia Ekdahl, sektionschef

Lars Vilén, vårdenhetsöverläkare