Avdelning 354 stroke

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - fre 14:00 - 19:00

Diagnosvägen 11

plan 6 Östra Sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra Sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt spårvagn linje 1. Diagnosvägen 11, se skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig som drabbats av en stroke, det vill säga en propp eller blödning i hjärnan. Vi behandlar också dig med andra internmedicinska sjukdomar.

Din vistelse hos oss

Vi strävar efter att du som patient i möjligaste mån ska läggas in på vår avdelning direkt från ambulansen och få ett snabbt omhändertagande och påbörjad behandling direkt.

Vår målsättning är att ge dig kvalificerad strokevård enligt nationella riktlinjer. Det innebär att vi har en helhetssyn på vården med fokus på en god omvårdnad av dig som patient och ett gott omhändertagande av dina anhöriga.

Innan du skrivs ut kontaktar vi ofta kommunens biståndshandläggare för social planering och även primärvården för medicinsk uppföljning.

För dig som närstående och besökare:

  • På grund av allergier kan vi tyvärr inte ha blommor på avdelningen.

  • Eftersom många av våra patienter är infektionskänsliga, ber vi dig med en pågående infektion att undvika besök på vår avdelning. 

Vi som arbetar här

På vår avdelning arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer, neuropsykologer, sekreterare och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under din vårdtid. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Alexander Rawsthorne, vårdenhetschef 
Telefon: 031 - 343 80 67

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Alexander Rawsthorne, vårdenhetschef 
Telefon: 031 - 343 80 67

Anna-Clara Collén,  sektionschef och medicinskt ansvarig