Avdelning 356A

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

Diagnosvägen 11

plan 7

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Kollektivtrafik: Hållplats Östra sjukhuset. Vänligen se www.vasttrafik.se för information. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig över 18 år med bröstsmärta, hjärtinfarkt, arytmier eller andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Din vistelse hos oss

När du kommer till vår avdelning har du ett ankomstsamtal tillsammans med en sjuksköterska. 

Vi har 18 vårdplatser och är en allmän internmedicinsk avdelning med inrikting på sjukdomar i hjärta och kärl. Vi utreder, övervakar och behandlar olika sjukdomar som exempelvis bröstsmärta, hjärtinfarkt och arytmier. 

Utöver våra specialistläkare på avdelningen har vi dagligen kontakt med andra specialistläkare som exempelvis kardiolog, neurolog och psykiater för att kunna ge dig en så effektiv och problemorienterad vård som möjligt. Vi har också ett nära samarbete med Smärtcentrum

Checklista inför din vistelse:

För dig som närstående och besökare:

  • På grund av allergier och infektionskänsliga patienter ber vi besökare att undvika parfym och blommor.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Gisela Sigfridsson, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 824866
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter och klagomål

Ansvariga för avdelningen

Gisela Sigfridsson, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 824866
E-post: 

Henrik Norrsell, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 343 58 75
E-post: