Hematologimottagning Östra

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8 mån - fre 07:30 - 13:00

Diagnosvägen 11

plan 3

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Kollektivtrafik: Hållplats Östra sjukhuset. Vänligen se www.vasttrafik.se för information. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi vänder oss till dig som har eller misstänker en blodsjukdom. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver du en remiss från läkare på vårdcentral eller annan läkare. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Du får gärna ta med en närstående första gången du besöker oss. Du som kommer till vår mottagning har ofta en tumörsjukdom i benmärg och lymfkörtlar, en medfödd störning i bildningen av blodkroppar eller en en autoimmun sjukdom, överaktivt immunförsvar, som påverkar bildningen av blodkroppar.

På vår mottagning utreder vi dig med en misstänkt blodsjukdom och fortsätter att följa och behandla dig som fått diagnosen bekräftad.

Vi erbjuder bland annat cytostatikabehandlingar, läkemedelsprövningar och transfusioner. Vi gör också polikliniska utredningar, vilket innebär undersökningar där du som patient inte måste stanna på sjukhuset.

Vi har ett nära samarbete med avdelning 353B vilket innebär att vi kan följa dig som patient i de olika faserna av din sjukdom och på så sätt erbjuda dig en god omvårdnad och kontinuitet i vården. På avdelningen finns beredskap att lägga in dig som hematologpatient direkt från hemmet om du skulle drabbas av feber, blödning eller få andra komplikationer.

Här kan du få mer information:

Patientföreningen Blodcancerförbundet

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar olika yrkeskategorier som undersköterskor, specialistsjuksköterskor och specialistläkare i hematologi och internmedicin.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031- 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Karin Hansson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 50 05

Sofia Ekdahl, sektionschef och medicinskt ansvarig