Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kuratorsmottagning medicin geriatrik och akutmottagning Östra

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag
8:00 - 16:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag
8:00 - 16:00

Besöksadress

Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg

Vi vänder oss till dig över 16 år som behöver samtalsstöd i samband med vård inom den medicinska sluten- och öppenvården på Östra sjukhuset. Vi erbjuder även stöd till dina närstående. Vanliga diagnoser bland våra patienter är mag-, tarm- och leversjukdomar, diabetes, ämnesomsättningssjukdomar, hjärtsjukdomar, blodproppar, hematologi, stroke och KOL.

Söka vård hos oss

Du som patient kan få information och kommer i kontakt med oss via personalen på den avdelning eller mottagning du vårdas på.

Kuratorn står för den psykosociala kompetensen i vården genom att betrakta dig som patient utifrån ett helhetsperspektiv. I samband med sjukdom och skada förändras livet, både för dig som patient och dina närstående. Vi kan erbjuda stöd som kan bidra till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade situationen. 

I samråd med dig som patient eller närstående planerar vi aktuella stödåtgärder som till exempel information och rådgivning kring samhällets resurser, samordning av kontakter med myndigheter och övrig sjukvård, motiverande samtal vid önskade livsstilsförändringar, krissamtal och bearbetande samtal i samband med sjukdom eller trauma och stödsamtal i samband med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort. 
  • Anmäl ditt besök i kassan/informationsdisken i huvudentrén.
  • Betalning sker direkt i kassan eller mot faktura.
  • Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående. 
  • För dig som patient i öppenvården är kostnaden 100 kronor om inget annat anges.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här kuratorer med socionomutbildning.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

 

Markus Jonebrant

Vårdenhetschef

Senast uppdaterad: 2021-03-30 12:53