Kuratorer

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 16:00

Diagnosvägen 11

plan K1

entréplan

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt spårvagn linje 1. Diagnosvägen 11, se skyltning inom sjukhusområdet.

Vi vänder oss till dig över 16 år som behöver samtalsstöd i samband med vård inom den medicinska sluten- och öppenvården på Östra sjukhuset. Vi erbjuder även stöd till dina närstående. Vanliga diagnoser bland våra patienter är mag-, tarm- och leversjukdomar, diabetes, ämnesomsättningssjukdomar, hjärtsjukdomar, blodproppar, hematologi, stroke och KOL.

Söka vård hos oss

Du som patient kan få information och kommer i kontakt med oss via personalen på den avdelning eller mottagning du vårdas på.

Vid ditt besök hos oss

Kuratorn står för den psykosociala kompetensen i vården genom att betrakta dig som patient utifrån ett helhetsperspektiv. I samband med sjukdom och skada förändras livet, både för dig som patient och dina närstående. Vi kan erbjuda stöd som kan bidra till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade situationen. 

I samråd med dig som patient eller närstående planerar vi aktuella stödåtgärder som till exempel information och rådgivning kring samhällets resurser, samordning av kontakter med myndigheter och övrig sjukvård, motiverande samtal vid önskade livsstilsförändringar, krissamtal och bearbetande samtal i samband med sjukdom eller trauma och stödsamtal i samband med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort. 
  • Anmäl ditt besök i kassan/informationsdisken i huvudentrén.
  • Betalning sker direkt i kassan eller mot faktura.
  • Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående. 
  • För dig som patient i öppenvården är kostnaden 100 kronor om inget annat anges. 

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här kuratorer med socionomutbildning.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Carin Hansson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 50 05
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Carin Hansson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 50 05
E-post: E-postadress