Äldrepsykiatrisk mottagning

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 17:00

Wallinsgatan 6

431 41 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Med bil från E6, kör av vid Lackarebäcksmotet. Med bil från Söderleden kör av vid Fässbergsmotet. I rondell Bifrostgatan/Toltorpsgatan tag av mot Toltorpsgatan i sydvästlig riktning ( mot Toltorpsdalen) och i första rondellen tag till höger in på Wallinsgatan.

Äldrepsykiatri innefattar allmänpsykiatrisk sjukdom som debuterar i samband med åldrandet. Vi tar emot personer över 70 år som inte har en psykiatrisk tillhörighet till annan psykiatrisk klinik eller öppenvård i StorGöteborg.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till vår mottagning första gången har vi ett inskrivningssamtal och ibland tar vi även ett blodprov. Du får som patient också en särskild kontaktperson som du kan vända dig till om du har några frågor eller funderingar.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Ta med en aktuell medicinlista och skriv gärna ner frågor du har inför besöket.
  • Anmäl ditt besök i kassan.
  • Du betalar vid din ankomst. Du får gärna betala med kort men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel skötare, fysioterapeut, sjuksköterska, kurator, psykolog och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Mai Winter, verksamhetsutvecklare
Telefon: 031 - 343 86 36
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Sofia Malmberg, enhetschef
Telefon: 031 - 343 87 47
E-post: E-postadress

Svante Östling, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 342 10 00
E-post: